Efter höstlovet: Munskyddet slopas i skolor i dag

När elever, studerande och lärare återvänder till skolorna i dag, första vardagen efter höstlovet, behöver de som låtit vaccinera sig mot covid-19 inte längre använda munskydd. THL har hävt rekommendationen om munskydd i skolor.

På måndagen fick eleverna i Hoplaxskolan i Munksnäs slänga munskydden. – Det känns naket, säger Kajsa Roine, 13. Hon får medhåll av Carl Kåhre, 13: – Det känns som om man glömt något efter sig.
Risken för att smittas av coronavirus i daghem, skolor, läroanstalter och högskolor är nu liten, konstaterar Institutet för hälsa och välfärd THL. Därför finns det inte längre behov av att ge en allmän rekommendation om användning av munskydd.
Huvudstadsregionens samordningsgrupp för corona har bedömt att den allmänna munskyddsrekommendationen för elever i årskurs 6 och uppåt kan tas bort den 25 oktober, alltså i dag. Samtidigt hävs även personalens skyldighet att använda munskydd i skolor och daghem. Det här gäller ändå bara dem som har fått två doser coronavaccin.
"Användning av munskydd rekommenderas fortfarande för alla ovaccinerade personer över 12 år", skriver samordningsgruppen i sitt meddelande.
Första lektionen utan munskydd. De här sjundeklassarna i Hoplaxskolan har aldrig sett sina skolkamrater och lärare utan munskydd. I dag får de titta extra noga på varandra.
Det betyder att det är viktigt att använda munskydd inomhus i offentliga utrymmen för alla som inte har fullt vaccinationsskydd, eller som inte har haft coronavirusinfektion under de senaste sex månaderna. Dessutom rekommenderar samordningsgruppen fortfarande att alla använder munskydd inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, till exempel vid stora sammankomster i skolorna.

Tvätta händerna!

Det ska fortfarande finnas gratis munskydd tillgängliga i skolor och högskolor, och inom småbarnspedagogiken för situationer där sådana behövs.
De gamla coronaanvisningarna om att undvika närkontakter, upprätthålla god hygien och tvätta händerna regelbundet gäller fortfarande.
Nu är det okej att slänga munskydden i soptunnan i skolor, gymnasier och högskolor, åtminstone för dem som låtit vaccinera sig mot corona. THL:s munskyddsrekommendations hävs i dag, måndag.
ANDRA LÄSER