Finska staten mister årligen 800 miljoner euro i momsbedrägerier

04.11.2021 15:15
Finland kunde, utan kostnad för skattebetalaren, anställa 20 000 sjuksköterskor. Förutsättningen är att medborgarna, av sina folkvalda, kräver ett mer rättvist skattesystem. Där alla är med och delar bördan. Även stora multinationella företag och välbesuttna individer som via sitt skattemyglande, sitt skattetrixande, sina olagliga penningtransaktioner och sin skattebrottslighet inte betalar den skatt de borde. Ovanstående framgår av Tax Justice Net 2020-rapporten. I den kan man läsa att Finlands årliga skattebortfall är knappt 800 miljoner euro, 160 euro per person. Det skall jämföras med att vår årliga nettoavgift för EU är 101 euro per person.
Men inte nog med det. EU-kommissionen rapporterar att finska staten, varje år, går miste om 800 miljoner skatteeuro beroende på momsbedrägerier. Som jämförelse är Miljöministeriets totala utgifter 300 miljoner eller en dryg tredjedel av statens förlorade momsskatter. Med bättre koll på momsbedrägerierna kunde arbetet att rädda Östersjön trappas upp betydligt.
Det räcker inte med att trixa sig till mindre skatt. Nu stjäl man även den skatt vanliga laglydiga företag och medborgare betalat. I Europas största skattestöld under modern tid får brottslingarna via komplexa dividendtransaktioner mellan länder tillbaka dividendskatter de aldrig betalat. I Danmark är stölden knappa två miljarder euro, Nederländerna 27, Frankrike 33 och Tyskland 36 miljarder euro. Hur mycket man stulit skattepengar i Finland är obekant!
Vem är, förutom skattetrixarna och brottslingarna, skyldig till det enorma skattebortfallet som urholkar välfärdssamhället? Medbrottslingar är skrupelfria skattejurister, revisionsbyråer och skattekonsulter som söker fram kryphål i lagarna. Sedan bygger de upp system som kringgår andemeningen i lagarna. Lösningarna säljer de till skattemyglarna. Transaktionerna går över pengatvättande finansinstitut och banker som i sin vinstmaximeringsiver glömt sin huvuduppgift att med skälig vinst vara en god samhällsuppbyggare.
Varför har denna enorma skattesvindel kommit fram nu? Individer som arbetat inom skattebedrägeribranschen och insett att hela verksamheten är samhällsförstörande har fått nog och läckt informationen till undersökande journalister. Dessa har samarbetat globalt och kartlagt miljontals transaktioner.
Ur materialet framgår att bland dem som via sitt skattetrixande urholkar välfärdssamhället och försvårar satsningen på förbättrad skolning, miljövård, sjuk- och socialvård för flertalet finns kungligheter, statsmän, framstående politiker, multinationella storföretag, förmögna individer och brottslingar av alla kulörer.
Om vi vill att vi och våra barn skall leva i ett någorlunda jämlikt fungerande välfärdssamhälle måste vi kräva av våra folkvalda i Helsingfors och Bryssel att de snarast åtgärdar denna grava skatteorättvisa. Till deras viktigaste arbetsuppgifter hör ju att anta lagar, besluta om skatter till staten och bestämma hur statens medel skall användas.

Lennart Andersson,

Högsåra

ANDRA LÄSER