Medieförbundet: Yles webbproduktion snedvrider också den svenska mediemarknaden

Medieförbundet kräver att också Svenska Yle omfattas av de planerade begränsningarna för webbinnehåll.

Medieförbundets vd Jukka Holmberg säger att om Svenska Yle blir ett undantag i den nya rundradiolagen försätts svenska och finska dagstidningar i en ojämlik situation.
09.12.2020 10:15 UPPDATERAD 09.12.2020 15:30
Medieförbundets vd Jukka Holmberg säger att en konsumentundersökning om finlandssvenskars medieanvändning visar att motiveringarna för att lämna Svenska Yle utanför den nya Yle-lagen är felaktiga.
– Undersökningen bekräftar vår uppfattning att Yles webbproduktion har en inverkan på de finlandssvenska tidningarnas verksamhetsmöjligheter, säger Holmberg.
Medieförbundet är en intresseorganisation för den kommersiella mediebranschen i Finland.
Regeringen bereder en ändring av Yle-lagen som innebär att Yles webbinnehåll måste ha en direkt koppling till audio- eller videoproduktion. Webbartiklar utan varken audio- eller videomaterial eller en hänvisning till ett radio- eller tv-inslag skulle inte längre få publiceras. Men i det senaste utkastet till lagreformen är Svenska Yle ett av flera undantag. Motiveringen har varit avsaknaden av lokal nyhetsproduktion på svenska.
– Rapporten visar däremot att Yles och de svenskspråkiga dagstidningarnas innehåll i stor utsträckning är detsamma. Påståendet att det inte skulle finnas en lokal bevakning på svenska av kommersiella mediehus stämmer inte, säger Holmberg.
– Statsfinansierade Yles svenska innehåll konkurrerar direkt med de svenskspråkiga dagstidningarna och rubbar en fungerande marknad, och det bryter mot EU:s regler om statsstöd.

EU-kommissionen såg rött

Medieförbundet lämnade in ett besvär till EU-kommissionen 2017 om statsstödet till Yle. Kommissionens bedömning var att Yles nuvarande uppgifter strider mot EU:s regler om statsstöd. Reformen av Yle-lagen utgår från EU-kommissionens utlåtande.
Regeringen publicerade ett utkast till Yle-reformen i juni. Lagförslaget var på remiss till slutet av augusti. Det omarbetade lagförslaget blir antagligen färdigt före nyår. Det är alltså ännu ovisst hur svenska Yles uppdrag ser ut i det senaste förslaget till ny Yle-lag.

ANDRA LÄSER