Operan fick rena papper i toalettkontroll – tuppbesök anvisas för en rad i taget

Nationaloperan får grönt ljus för säkerhetsarrangemangen vid föreställningarna. Det står klart efter att hälsoinspektörerna i Helsingfors stad gjorde ett extrainsatt besök på torsdagen. Också regionförvaltningsverket godkänner arrangemangen.

Nationaloperan uppfyller alla säkerhetskrav, konstaterar hälsoinspektörerna i Helsingfors stad.
20.08.2021 10:15 UPPDATERAD 20.08.2021 15:25
Inspektionen utfördes på Regionförvaltningsverkets begäran sedan Operan tidigare meddelat att man inte skulle kunna uppfylla de senaste kraven på att indela publiken i enheter om max 25 personer, med tillgång till bland annat egna toaletter.
– Man gick igenom hela publikstigen och hur publiken placeras i salen och vägleds i våra lokaler. Det konstaterades att vi uppfyllde bestämmelserna, säger Nationaloperans kommunikationsdirektör Liisa Riekki.
Hälsomyndigheternas besök välkomnades med öppna armar av operahuset. Efteråt gladde sig många med Operan på Twitter.
Enhetschefen vid enheten för miljöhälsa i Helsingfors stad, Heidi Öjst, bekräftar att hälsomyndigheterna besökte Operan på torsdagen.
Vid besöket gick man igenom hälsosäkerhetsplanen och hur den kan vidareutvecklas.
Det centrala säger Öjst är att verksamheten ordnas så att folk inte möts.
– Segmenteringen av publiken innebär att sittplatserna är tillräckligt åtskilda och att publiken i de olika segmenten har tillgång till egna tjänster, som indelas fysiskt eller portioneras tidsmässigt.
Segmenteringen innebär inte att arrangören behöver börja bygga väggar eller inhägnader. Arrangörens ansvar säger Öjst är att göra upp en plan så att regionförvaltningsverkets bestämmelser uppfylls.
– Men besökarens ansvar är att följa anvisningarna.
Läs också: Teatrarnas revolt görs i det tysta, om den alls blir av – så resonerar teatrarna kring de nya restriktionerna
Hälsomyndigheterna utför särskilda inspektioner när det finns skäliga misstankar om att restriktioner inte följs. Under fredagen kommer man i Helsingfors att göra ett liknande besök som det på Operan.
– Vi agerar när vi blir kallade. Men vi vill tro att arrangörerna följer anvisningarna. Ingen vill ju bli förknippad med ett evenemang som skulle sätta i gång stora smittkedjor.

Tillräckliga säkerhetsarrangemang

Hur var det då möjligt att Operans arrangemang ansågs uppfylla alla kriterier trots att huset på förhand hade meddelat att man inte kommer att stycka publiken i grupper om 25 personer?
Nationaloperan vill först inte själva lämna ut rapporten från hälsogranskningen, vilket gör Elias Dahlsten vid Södra Finlands regionförvaltningsverk ställd.
Han bekräftar ändå att RFV bett om en förhandsinspektion med särskild tonvikt på hur publiken segmenterats.
– Vi konstaterade i samförstånd med staden att Operans säkerhetsarrangemang är i enlighet med vad vi utfärdat med stöd av 58:e paragrafen smittskyddslagen. Operan har lyckats genomföra ett arrangemang där det går att se att en indelning av publiken har gjorts på ett godtagbart sätt.

Betyder det att segmentering (fi. lohkoaminen) kan betyda något annat än indelning av publiken i grupper om 25?

– Det betyder precis det. På operan finns nu en tydlig skyddszon mellan segmenten. Övriga arrangemang bygger på att grupperna inte sedan blandas. På dessa grunder har vi bedömt att arrangemangen är tillräckliga.
Av rapporten som HBL har sett framgår att hälsovårdsmyndigheterna har gett Operan råd om hur sanitetsutrymmena kan användas för segmenten och hur städningen genomförs.
Liisa Riekki uppger nu att publiken får gå på toaletten i omgångar i enlighet med vaktmästarnas anvisningar.
– När pausen inleds, leder aulapersonalen publiken till toalettutrymmena i omgångar, en rad i taget.
Trots att såväl staden som regionförvaltningsverket nu gjorde tummen upp för Operans toalettarrangemang, vill ingendera se beslutet som ett prejudikat för andra kulturinstitutioner som stadens teatrar. Snarare betonar de att det ligger på varje aktörs ansvar hur tjänsterna ordnas, medan de kommunala myndigheterna övervakar hur reglerna efterföljs.
Av Operans säkerhetsplan framgår bland annat att garderoberna för närvarande har tagits ur bruk, något som lär fungera i augusti bättre än i november.
Läs också: Operan trotsar restriktioner – spelar för 300 från fredag

Inga upprorsstämningar

Operachefen Gita Kadambi berömde samarbetet med myndigheterna i Morgonettan i Yle Radio 1 på fredagsmorgonen.
Hon tog samtidigt avstånd från upprorsstämningarna som många förknippat Operans agerande med. Hon sade ändå att beslutet att hålla premiären som planerat var en risktagning som lönade sig.
Nationaloperans nya chefsdirigent Hannu Lintu skrädde dock inte orden när han för Iltalehti tidigare i veckan kommenterade husets agerande.
– Jag är av den åsikten att vi kraftigare borde visa för dem som fattar besluten att vi inte accepterar dem. En institution som Nationaloperan måste vara en förebild för andra.
Uppdaterad 14.19: Uttalandet av Öjst har preciserats.

ANDRA LÄSER