Mindre genomtänkt uttalande av president Sauli Niinistö

I sitt nyårstal hukade president Sauli Niinistö sig inte inför president Vladimir Putins krav på militära säkerhetsgarantier för Ryssland, konstaterar HBL i sin ledare (2.1). Han framhöll att Finland är en suverän stat, som har sin fulla rätt att fatta de beslut landet finner bäst, oberoende av andras åsikter. Att understryka att vi inte är tvungna att beakta andra länders intresse är emellertid mindre genomtänkt.
Under Niinistös tid som president och överbefälhavare har det skett en betydande förskjutning i vårt lands utrikespolitik. Tidigare har Finland målmedvetet strävat efter att hålla sig utanför de militära allianser stormakterna omger sig med, men under senare tid har våra jaktplan sänts till Alaska för att delta i övningar tillsammans med det amerikanska flygvapnet och amerikanska soldater inbjudits till vårt land för att intill Hangö öva krigföring i våra nordiska förhållanden. Det här knyter oss allt närmare till Förenta staterna och deras intressen och kan leda till att vi framöver får lov att på ett eller annat sätt delta i amerikanernas strider runtom i världen.
Under efterkrigstiden har USA genom Nato steg för steg fört sina vapen allt närmare Rysslands gränser. Att som ett land med lång gräns mot Ryssland deklarera att vi suveränt fattar våra beslut om vapenanskaffningar och militärt samarbete med andra länder innebär att vi nonchalerar de hot Ryssland ser i vårt ökande militära samarbete med Förenta staterna. Beroende på vilka vapen vi kommer att utrusta våra sextio nya jaktplan med, kan vi i framtiden ha möjlighet att med raketer slå till mot mål långt inne i vårt östra grannland. Den tekniska utvecklingen av missiler och kärnvapen har lett till att nästa världskrig sannolikt utkämpas mycket snabbt. Ju kortare avstånd missiler har till sina mål, desto svårare är det att skjuta ner dem och det innebär att Finland kan bli föremål för angrepp i avsikt att förhindra angrepp från vårt land.
I juridiskt avseende har Niinistö rätt i att vårt land är suveränt, men i sitt uppdrag som president och överbefälhavare är hans uppgift att leda vår utrikespolitik så att vi inte dras in i krigiska förvecklingar mellan stormakterna.

Gustav Wickström,

Åbo

ANDRA LÄSER