Vandaliserad upphandling

”För huvudmannens – Vandas – del handlade det om att samtidigt förnya såväl tjänstestrukturen som finansieringsmodellen. Man försökte svälja en för stor bit och utan – verkar det som – politisk insyn.”

En blygsamt placerad nyhet i HS berättade nyligen (26.8.2021) en historia om kommunal upphandling som trotsar all rationalitet.
ANDRA LÄSER