Centerns partisekreterare: Inga förändringar i studentsvenskan

Partisekreteraren Jouni Ovaska säger att Centern inte har något beslut från partistämman om huruvida svenskan åter borde bli obligatorisk i studentskrivningarna.

Varierande besked. Centerns partisekreterare vill hålla fast vid den frivillig studentsvenska, så som man tänkte under Matti Vanhanens tid som statsminister.
– Vi utgår ifrån den överenskommelse som gjordes under Vanhanens regering att tvångssvenskan... eller, den här svenskan, blir frivillig i skrivningarna. Och vi har inte för avsikt att driva några ändringar på det här, säger Centerns partisekreterare Jouni Ovaska.
Ovaska tillägger att partiordföranden, statsminister Juha Sipilä, däremot lyft fram att tjänstemannasvenskan försvagats och att man borde försöka hitta medel att förbättra de här färdigheterna.
– Sipilä konstaterade ju att det säkert kunde finnas mer motiverande medel än att tvångs... än att studenterna tvingades skriva svenska som ett obligatoriskt ämne. Inga förändringar på skrivningarna med andra ord, säger Ovaska.

ANDRA LÄSER