Vårdreformen de fattigas räddning

Vårdsedeln kommer att täcka hela vårdkostnaden för patienten utöver den normala klientavgiftens självrisk.

Gitta Dahlberg och Herbert Walther presterar raljerande polemik mot mig (HBL 5.4) över de fakta jag framfört om den angelägna vårdreformen. De har naturligtvis fritt att utifrån sina missuppfattningar om reformen tycka vad de vill om den, men jag ser det nödvändigt att i någon mån kommentera deras saklösa personpåhopp på mig.
Walther beskyller mig för utebliven trovärdighet då jag kritiserade Dahlbergs nedvärderande överslag mot demokratins väsen. Hon skriver om riksdagsmajoriteten som "fåraktiga ledamöter" och om tjänstemän för reformen som "väldresserade papegojor". Den sortens förakt mot demokrati och beslutsprocesser ser jag som frånstötande och osund.
Jag uppgav bland annat hur gedigen insats många framstående tjänstemän gjort, som exempel kan uppges projektledaren och numera JK Tuomas Pöysti och regeringsrådet Pekka Järvinen, i ledningen för vårdreformen med ministeriets många experter. Och Institutet för hälsa och välfärd (THL) med sin sakkunniga expertis på vård, därtill ser de flesta sjukvårdsdistrikt reformen som befogad.
Ingen reform har beretts så grundligt som denna sedan 2005 och i ingen reform har så stor mängd sakkunniga hörts. En expertisgrupp från EU-länderna har anlitats under åren och gett gott betyg. Vidare hör framstående professorer i vård- och socialsektorn till dem som stöder reformen.
Dahlberg däremot anser att det är "tre amatörer" som "kokat ihop soppan". Hon skriver även att staten " skall dela ut pengar enligt eget gottfinnande "trots att det finns fint utarbetade lagar för hur detta sker på bästa möjliga sätt ur grundlagens och jämlikhetens perspektiv. Från kommunalskatten uppbärs 12 procentenheter till landskapen, vilket motsvarar det rikssvenska systemet. Finland fördelar rättvist medan Sverige har stora problem i den stora skillnaden mellan rika och fattiga landskap som innebär svårigheter med resurssegregation.
Dahlberg ger även helt felaktiga fakta över de vårdsedlar som landskapen kommer att anlita.
Vårdsedeln kommer att täcka hela vårdkostnaden för patienten utöver den normala klientavgiftens självrisk. Detta system stöder till exempel anlitandet av fysioterapeuter, psykoterapeuter och enskilda tandläkare som ingår avtal med landskapen. Klientavgifterna blir på samma nivå som i dag vilket betyder cirka 25 euro 2020 för ett läkarbesök med labbprov inom vårdcentralerna oberoende om de är landskapens eget vårdverks eller privata avtalscentraler.
Walther nämner att välja mellan att köpa bröd eller mediciner och frånser att utkomststöd ges åt medellösa för alla medicin- och vårdkostnader både nu och i framtiden.
Vårdreformen är framför allt de fattigas vän och räddning till vård i snabb och rätt tid.

Bo Holmberg

Karis

ANDRA LÄSER