En ganska normal höst på Wasa Teater

Våren 2021 på Wasa Teater var Corona-anpassad med strömmade föreställningar. Under hösten kunde däremot föreställningar spelas för fulla salonger.

May Schjörlie, Tove Qvickström, Jakob Norrgård, Markus Lytts, Kevin Holmström och Jonas Bergqvist i KAJ-musikalen Botnia Paradise.
Under år 2021 spelade Wasa Teater 183 föreställningar och hade 142 evenemang som totalt nådde ut till 35  600 personer.
Coronaläget gjorde att strömmade föreställningar dominerade verksamheten under våren. Humorshowen Ernst Underbar, barnföreställningen Det osynliga barnet och en morsdagskonsert i samarbete med Vasa stadsteater genomfördes i strömmad form.
Hösten var länge oviss, men föreställningar kunde spelas ganska normalt för fulla salonger. Förutom Det osynliga barnet spelades turnéföreställningarna (gem)ensam, Bladis pojkan och berättarföreställningen Bär det som en krona hela hösten. Musikalen Botnia Paradise av Humorgruppen KAJ spelade under hösten 58 föreställningar för knappt 17 000 personer.
Botnia Paradise är inplanerad att fortsätta sin spelperiod på stora scenen i vår, liksom (gem)ensam och Bär det som en krona.

ANDRA LÄSER