Skolorna får fortsätta med närundervisning – men hemtest erbjuds till skolelever

Regeringen kommer inte att rekommendera nationell distansundervisning i grundskolorna. Men andra restriktioner skärps. Restaurangerna ska stänga tidigare och nu hoppas regeringen att alla frivilligt begränsar sitt umgänge.

Omsorgsminister Krista Kiuru<b> </b>(SDP)
De nuvarande restriktionerna förlängs till slutet av januari, och regeringen skärper också restaurangernas öppettider.
– Regionalt är vårdkapaciteten i fara, och därför behövs fler åtgärder, sade omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) till massmedier på fredagskvällen.
Däremot blir det ingen nationell rekommendation om distansundervisning. I stället vill regeringen erbjuda två hemtester i veckan för varje skolelev utöver munskydden. Som tidigare kan lokala myndigheter fatta beslut om distansundervisning vid behov. Och om en elev testar positivt, rekommenderas nu att hela klassen är i karantän.
Ministergruppen beslöt dessutom rekommendera en stängning av alla sådana allmänna utrymmen inomhus som listas i smittskyddslagens paragraf 58. På många håll i landet har regionala myndigheter redan gått in för att stänga sådana utrymmen – simhallar, inomhuslekplatser, publikevenemang, väntrum och allmänna utrymmen i köpcentra. Nu är rekommendationen nationell och ska gälla till slutet av januari.
Enligt Kiuru kommer rekommendationen att stänga idrottslokaler att gälla alla – också minderåriga. Hittills har de varit undantagna.
Hobbyer som arrangeras utomhus och där risken för att smittas anses vara låg får arrangeras, så länge närkontakt kan undvikas.

Restauranger ska stänga tidigare

– Vad gäller restaurangerna så är vi beredda att skärpa öppettiderna till stängning klockan 18. Vi diskuterade också att stänga restauranger helt och hållet, men fattade inte det beslutet, säger Kiuru.
Det innebär att restaurangerna kommer att stänga två timmar tidigare än nu, då matrestauranger kan hålla öppet till 20. Större restriktioner än så är något som i så fall ska beredas vidare också av arbets- och näringsministeriet.
Regeringen vill dessutom utfärda en rekommendation till alla att frivilligt begränsa sitt umgänge också på privata tillställningar i hemmen, så att det utöver den egna familjen är högst fem andra personer i lokalen. Hemtest rekommenderas också.
Ministergruppens möte drog ut till åtta timmar, och tog slut strax före tio på kvällen. Undervisningsminister Li Andersson (VF) och statsminister Sanna Marin (SDP) överlämnade kommenterandet till Krista Kiuru då de lämnade Ständerhuset.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) deltog i mötet på distans.
– Jag är glad att vi lyckades undvika nationell distansundervisning. Det är många som varit oroliga och har varit i kontakt, säger Henriksson och hänvisar till att experternas bedömning alltjämt var att det gör mer skada än nytta att stänga skolorna.
Rekommendationen om att begränsa umgänget är enbart en rekommendation, inget som kan kontrolleras, och Henriksson påpekar att det är något som är på vars och ens ansvar.
– Vi hade en diskussion om att det är viktigt att förstå att alla är nyckelspelare och kan bära ansvar, säger Henriksson.
– Vi kommer att ha jobbiga veckor framför oss.

Kiuru: "Får kalla kårar"

Förslaget om distansundervisning för elever i årskurs 4 och uppåt fick redan i förväg kritiskt mottagande bland regeringspartierna, även om tjänstemän kan bereda ärenden för säkerhets skull.
Redan före mötet verkade större delen av ministergruppen se skolstängningar som det allra sista alternativet.
Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) backade däremot upp sitt ministerium tidigare på fredagen. Kiuru sade före coronagruppens möte att det inte nödvändigtvis är tryggt att återgå till skolan efter jullovet, och uttryckte oro för vårdens kapacitet.
– Jag vet inte om ni andra få kalla kårar, men jag får det, sade Kiuru om smittspridningen före ministergruppens möte.
Efter mötet konstaterade Kiuru att regeringen inte går in för en nationell rekommendation om distansundervisning, och att det grundar sig på rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd.
På en fråga om huruvida hon blev överkörd svarar hon:
– Nu handlar det om en helhet, vi stirrar inte på enskilda åtgärder.

THL såg svaga grunder för skolstängning

Regeringen behandlade frågan om undervisningen senast före jul, och kom då fram till att inte rekommendera distansundervisning eller förlängt jullov.
Linjen att bespara skoleleverna grundade sig bland annat på utlåtandet från Institutet för hälsa och välfärd, THL, den 20 december.
En liknande linje ska nu ha lagts fram på fredagens möte.
I utlåtandet från december konstaterades att skolelevernas andel av sjukdomsbördan varit liten, trots att de gått i närundervisning och haft kontakter med andra. Inte heller förorsakade skolstarten på hösten 2020 en sådan spridningstopp man hade befarat, tvärtom, motiverade institutet som hänvisade till publicerade artiklar om lägre spridning bland barn.
Åldersgruppen 12–17-åringar har fått sina första och andra vaccindoser mer nyligen än den vuxna befolkningen, skriver institutet vidare och ser inte heller skolstängningar för den här gruppen som motiverat ur epidemiologisk synvinkel.
"På befolkningsnivå kan man också i övrigt se att skolstängningar inte är ett effektivt verktyg för att hantera epidemin, inte ens bland barnen", skrev THL strax före jul, och THL:s linje har veterligen inte ändrats.
Även om institutet förutser att omikronvarianten kommer att spridas bland befolkningen – också bland skoleleverna – så slog THL fast att det finns "mycket svaga grunder" för att rikta begränsningar mot skoleleverna, och att de i första hand ska rikta sig mot den vuxna befolkningen.

Det här gäller

Barn och ungas inomhushobbyer pausas, rekommenderar ministrarna. Det är en förändring till nuläget. Hittills har barn som är födda innan år 2003 fått utöva sina hobbyer inomhus.
Det formella beslutet fattas ändå av regionförvaltningsverken.
Närundervisning i skolan får fortsätta på samma villkor som förut. Institutet för hälsa och välfärd ansåg inte att distansundervisning är nödvändigt just nu.
Skolelever får två hemtest i veckan. Testning rekommenderas två gånger i veckan för elever i grundskolan och studerande på andra stadiet.
Om flera smittfall upptäcks i klassen kan eleverna testas 3–5 gånger i veckan. Det kräver beslut från smittskyddsläkare.
FFP2-munskydd rekommenderas.
Restaurangerna i hela Finland ska stänga senast klockan 18.
Den senaste tiden har restauranger, vars huvudfokus ligger på mat, hålla öppet till klockan 20 för matgäster med coronapass. Den exakta tidtabellen för när förordningen ska träda i kraft är oklart, men medskedet från statsrådet är: så fort som möjligt.
Evenemang och tillställningar inomhus ska begränsas rejält i hela Finland, anser ministergruppen. Besluten fattas ändå av regionförvaltningsverken och kommunerna. Den som går på en privat tillställning uppmanas testa sig hemma innan man träffar andra än familjemedlemmar.
Utomhustillställningar där risken att smittas är låg får arrangeras om närkontakt kan undvikas.
Privata tillställningar ska enligt ministergruppens rekommendation, begränsas till max fem personer som inte ingår i familjen. Det är en rekommendation, inte en restriktion. Ministrarna understryker det egna ansvaret för att hindra smittspridningen.
Övervakningen vid Finland gränser: Fortsätter som tidigare åtminstone till slutet av januari.
Källa: Statsrådet

ANDRA LÄSER