Färsk italiensk forskning: Hittills har nästan bara äldre dött i covid-19

I takt med att coronaepidemin skördar allt fler liv globalt ökar också kunskapen om sjukdomsförloppet. Av de avlidna är allra största delen äldre personer över 70 år. Ett nyupptäckt symtom är anosmi, nedsatt luktsinne.

En italiensk läkare studerar en datortomografibild av en patients lungor.
Maria Gestrin-Hagner
23.03.2020 15:06 UPPDATERAD 23.03.2020 16:05
Den statliga italienska hälsomyndigheten, Istituto Superiore di Sanità, har publicerat en pinfärsk studie över 3 200 covid-19 patienter som har dött i sjukdomen. Siffrorna i rapporten är uppdaterade så sent som i fredags.
Medelåldern på de avlidna är 78,5 år: 82 år för kvinnorna, 79 år för männen. De två absolut största åldersgrupperna bland de avlidna är 70–79-åringar respektive 80–89-åringar.
Studien redogör också för symtomen hos de patienter som togs in på sjukhus och senare avled. Feber, 76 procent, var det vanligaste symtomet och andningssvårigheter, 70 procent, det näst vanligaste. Fyrtio procent hade hosta.
Den italienska studien pekar också på ett gruvligt snabbt sjukdomsförlopp. I snitt dog patienterna bara åtta dagar efter att de fick symtom. Efter fyra dagar togs de in på sjukhus där de i snitt vistades i fyra dagar. De som fick intensivvård levde i medeltal ett dygn längre.

1,1 procent av de avlidna under 50 år

Av de totalt 3 200 avlidna patienterna i den italienska studien var 1,1 procent eller 36 stycken under 50 år. Nio personer av de 3 200 som dog var under 40 år. Åtta män och en kvinna var mellan 31 och 39 år då covid-19 tog deras liv.
Av dem som var under 40 år saknades kliniska uppgifter om två patienter. Men de återstående sju avlidna under 40 hade allvarliga bakomliggande sjukdomar som hjärt- och njurproblem, psykiatriska sjukdomar, diabetes eller övervikt.

Nedsatt luktsinne

Samtidigt kommer rapporter om att covid-19 också är förknippat med andra symtom.
De brittiska näs- och öronläkarnas förening skriver i ett färskt uttalande att uppgifter från Sydkorea, Kina och Italien visar att en betydande del av de patienter som insjuknat i covid-19, också har drabbats av nedsatt luktsinne, anosmi. En del av patienterna uppvisar inga andra symtom än anosmi.
Enligt läkarkåren är det viktigt att notera att plötsligt nedsatt luktsinne kan vara ett tecken på covid-19. Informationen kan hjälpa i övrigt symtomfria otestade personer att isolera sig för att undvika att smitta andra.

ANDRA LÄSER