Hur oklanderlig ska Antti Kaikkonen vara? Brottslingar har suttit i regeringen förr

Justitiekanslern har också under det förra decenniet tagit ställning till dömda ministrar. En intressantare fråga är vad folk egentligen anser, och om vilka slags brott.

Centerns Antti Kaikkonen.
När Matti Vanhanen (C) bildade sin andra regering 2007 började kommentarerna hagla.
ANDRA LÄSER