Arktiska rådet blev en arena för stormaktspolitik

Stormaktsintressena präglade Arktiska rådets toppmöte. Finlands ordförandeskap fick inte det slut man ville.

07.05.2019 18:00
När Finland för två år sedan tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet var det med en outtalad förhoppning om att presidenterna Putin och Trump skulle övervara toppmötet som avslutar ordförandeperioden. Det hade varit en framgång för finländsk diplomati, och ett tecken på ett framgångsrikt ordförandeskap.
Men så blev det inte.
Resultatmässigt kan Finland räkna in några framgångar, bland annat har frågan om sotutsläppen kommit upp på klimatagendan. President Sauli Niinistö har i olika sammanhang lyft fram sotet, och fått gehör för sin oro, de svarta sotpartiklarna gör att avsmältningen av snö och is i Arktis går snabbare.

ANDRA LÄSER