Ledare: Sverige klår Finland 6–1 inom kapitalism

Det är ingen landskamp, men ... är det Finlands eviga lott att förbli Sveriges fattiga kusin? Varför är Sverige ”lite bättre” inom alla kategorier? Om vi inte tänker om, från grunden, kan vår framtida ekonomiska referensgrupp snarare bli Baltikum och Polen.

Trots många påfallande likheter är Finland och Sverige ingalunda lika som bär då det gäller ekonomi.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
29.10.2022 11:00
”Lite bättre” – svenskar har mer av allt. Det känns som om vi finländare bara blir fattigare, medan svenskarna ständigt blir rikare. I genomsnitt är de svenska hushållen faktiskt mer förmögna än de finländska, visar Aktias chefsekonom Lasse Corin i en färsk jämförelse.
Den övergripande förklaringen är Sveriges överlägsna konkurrenskraft. Landet har snabbare tillväxt, positiv bytesbalans och högre sysselsättningsgrad. Finland halkade efter för ett bra tag sedan, i kölvattnet av finanskrisen 2008. Sedan dess har vi tappat greppet om tillväxten, stått och stampat.
Vad är det då som kastar en så lång skugga över vår nation? Vi har inte återhämtat oss från amputeringen av Nokias ena ben och mobilekosystemet däromkring, eller från kollapsen inom efterfrågan på papper. Under tiden har svenska företag förmått betala ut högre löner och utdelning. Bakom oss har vi ett förlorat årtionde, och mer därtill. Faran är nu att det blir till ytterligare ett bortdribblat decennium, att vi glider ännu längre isär från vår förebild i väst. Generation Slush och den så kallade gigekonomin föder helt enkelt inte särskilt många arbetstillfällen.

ANDRA LÄSER