Otillräckliga bevis för skakvåld – läkarna oense om shaken baby-teorin

Brist på bevis får ofta polisen att lägga ner förundersökningen i så kallade skakfall. Samtidigt har läkarna svårt att fastställa om ett barn har skakats eller inte. Diagnosen får hård kritik.

Polisen tar årligen emot flera tusen anmälningar om barnmisshandel. Då barnskyddslagen ändrades 2015, till följd av det uppmärksammade Eerika-fallet, ökade antalet fall tillfälligt.
ANDRA LÄSER