Otillräckliga bevis för skakvåld – läkarna oense om shaken baby-teorin

Brist på bevis får ofta polisen att lägga ner förundersökningen i så kallade skakfall. Samtidigt har läkarna svårt att fastställa om ett barn har skakats eller inte. Diagnosen får hård kritik.

30.12.2018 09:00 UPPDATERAD 02.01.2019 13:57
Polisen tar årligen emot flera tusen anmälningar om barnmisshandel. Då barnskyddslagen ändrades 2015, till följd av det uppmärksammade Eerika-fallet, ökade antalet fall tillfälligt.
– Men det har jämnat ut sig, säger överkommissarie Juhani Vuorisalo vid Helsingfors polisinrättning.
– Antalet grova misshandelsfall är rätt litet och få går så långt som till åtalsprövning. Oftast handlar det om brist på bevis, eller att misstankarna är obefogade. Men det kan också vara fråga om så lindriga fall av "uppfostringsvåld" att åklagaren inte ser skäl att föra saken vidare.

ANDRA LÄSER