Hotet mot polisen inte lika allvarligt längre

Polisens extra säkerhetsåtgärder för att trygga polisernas och klientelets säkerhet kan luckras upp. Hotet mot polisen har mildrats, vilket gör det möjligt för polisen att lätta på sin beredskap.

Polisen luckrar upp sina säkerhetsåtgärder eftersom det mystiska hotet mot polisen inte längre är lika akut.
De senaste dagarnas hot mot polisen är inte längre lika påtagligt. I och med att hotbilden nu har mildrats lättar polisen på sin beredskap. Enligt polisens uppdaterade lägesbedömning kan polisens kundtjänst och övriga verksamheter återgå till den praxis som rådde innan säkerheten skärptes, meddelar polisen i ett pressutskick.
Polisen skriver att den aktiva kartläggningen av hotet fortfarande pågår.
"Men situationen är för närvarande inte så konkret och akut att den skulle kräva fortsatta beredskapsåtgärder som avviker från den dagliga verksamheten. Polisen fortsätter dock att aktivt följa situationen och som säkerhetsorganisation är polisen ständigt beredd att bemöta även plötsliga situationer som äventyrar säkerheten", meddelar polisen.
Fortfarande är polisen förtegen om vad för slags hot det är som har riktats mot polisen som organisation. Polisen går heller inte ut med information om de beredskapsåtgärder som tidigare vidtogs. Som orsak anger polisen att det är frågan om konfidentiella eller sekretessbelagda ärenden.
Det var i slutet av förra veckan som alla polisstationer i hela landet uppmanades skärpa sina säkerhetsåtgärder. För allmänheten märktes förändringen bland annat genom att bepansrade polisfordon vaktade utanför vissa polisstationer. Kunder som hade ärende till polisstationen ombads identifiera sig.

TS: Personer reste från Sverige till Finland

Yle rapporterade tidigare att hotet kommer från någon med tillgång till automatvapen och sprängmedel. Yle meddelade också att det inte ska röra sig om traditionell organiserad brottslighet. Samtidigt skrev Turun Sanomat det motsatta, det vill säga att det ska handla om organiserad brottslighet. Turun Sanomat skrev att modell och hjälp ska ha tagits från Sverige och att personer med färdigheter och vilja att genomföra ett våldsdåd mot den finska polisen, ska ha rest från Sverige till Finland för några veckor sedan.
ANDRA LÄSER