Åtminstone 12 coronafall i Vuokatti under julen – ortsbor uppmanas undvika populära resmål

Det finns en risk att coronablinkern piper till om man var i Vuokatti under julhelgen.

För tillfället är 20 personer satta i karantän i Vuokatti efter att ha exponerats för coronaviruset.
28.12.2020 07:17 UPPDATERAD 28.12.2020 17:19
Under julveckan har åtminstone 12 personer från andra orter i landet konstaterats smittade av coronaviruset i Vuokatti, bekräftar Kajanalands samkommun för social- och hälsovård.
De konstaterade fallen hänger i stort sett alla ihop med varandra, och de kan kopplas till badhotellet Katinkulta i Vuokatti.
Samkommunens pandemichef Olli-Pekka Koukkari säger att det ännu är oklart om viruset spridit sig också till ortsbor.
– Alla de 12 smittade har återvänt till sina hemorter. I nuläget vet vi inte om att några ortsbor skulle ha blivit smittade, men risken finns självfallet och eventuella fall kan ännu uppkomma, säger han.
För tillfället är 20 personer satta i karantän.
För personer som befinner sig i området finns stor sannolikhet att smittspårningsappen Coronblinkern kommer att pipa till. Om så sker bör man undvika kontakter med andra personer, vara noga med hygienrekommendationer och söka sig till coronatest med låg tröskel.

Ortsbor bör undvika populära resmål

Samkommunen korrigerar de felaktiga uppgifter som har rört sig i offentligheten om att tusentals personer skulle ha exponerats för viruset i Vuokatti. Exakt hur många personer som i nuläget exponerats kan samkommunen inte säga, eftersom besökarmängden i området är mycket hög under jullovet och det därmed är omöjligt att spåra alla exponeringar.
Samkommunen påminner alla jullovsfirare om att man bör minnas hygien- och säkerhetsrekommendationer även under semestern. Personer som är fast bosatta i området uppmanas undvika välbesökta resedestinationer under de mest populära semesterdatumen.
– Vi har gått ut med den rekommendationen och gör vårt allt för att smittan inte ska sprida sig i samband med jullovsfiras och övrigt resande, säger Koukkari.

ANDRA LÄSER