Räcker kvoterna för att förändra attityder och få pappor att stanna hemma?

Det är upp till bevis för föräldrar och arbetsplatser att se till att den familjeledighetsreform som ser bra ut på pappret också omsätts i ett mer jämställt uttag i praktiken.

22.02.2020 07:00
Det var en entusiastisk social- och hälsovårdsminister Anna-Kaisa Pekonen (VF) som för några veckor sedan presenterade den modell till reform av familjeledigheter som en trepartsarbetsgrupp har kommit fram till. Hon talade om en radikal förnyelse med barnen i centrum, om ökad flexibilitet och jämställdhet.
Visst har hon skäl att vara nöjd. Även om bland annat ett riksdagsbeslut återstår innan förnyelserna kan träda i kraft, tyder allt på att Finland nu efter flera tidigare försök faktiskt får en reform, 1+7+7 har den kallats.
Och planerna är ambitiösa. Familjeledigheterna ska förlängas till sammanlagt 14 månader med lika långa kvoter för vardera föräldern. Av till exempel Nordiska ministerrådets färska rapport, State of the Nordic Region 2020, framgår att det ger Finland flest dagpenningsdagar av alla nordiska länder.

ANDRA LÄSER