Drömflytten går till… Tammerfors!

När tusen finländare får frågan vart i Finland de skulle flytta om de fick välja fritt, är Tammerfors etta. Det visar Lokal-Tapiolas enkätundersökning. Samtidigt minskar Helsingfors i attraktivitet.

Drömstaden i Finland? Ja, det är Tammerfors för 14 procent av dem som svarat på en intervjuundersökning. Därmed toppar staden årets lista.
För ett år sedan var Helsingfors populärast när Lokal-Tapiola i sin enkät frågade vart de svarande skulle flytta, om de fick välja. I år är en annan stad etta: Tammerfors.
Drygt tusen personer i åldern 15–74 år tillfrågades under två veckor i september. 14 procent av dem väljer Tammerfors. Helsingfors är på andra plats med 12 procent och Åbo trea med 4 procent.
Betonas bör att 15 procent svarar att de skulle flytta till en mindre stad än de som nämns på listan – där bland annat Vanda, Esbo, Lahtis och Uleåborg ingår – och 11 procent att de skulle välja en landsortskommun.
Läs också: Hit har helsingforsarna flyttat under pandemin
Speciellt med Tammerfors är att staden både lockar och gör folk fästa vid staden. 74 procent av tammerforsarna i enkäten skulle helst vilja flytta inom Tammerfors. I huvudstadsregionen är siffran 57 och i Åbo 43 procent, skriver Lokal-Tapiola i ett pressmeddelande.
Helsingfors, och huvudstadsregionen överlag, verkar ha mist en del av sin attraktionskraft. Där en fjärdedel för ett år sedan lockades till huvudstadsregionen, svarar bara 18 procent i år att de skulle vilja flytta dit.
Privatekonomen Hannu Nummiaro säger i pressmeddelandet att enkätresultatet stämmer väl överens med de faktiska flyttströmmarna. Nettoinflyttningen till Helsingfors minskade redan 2020, och siffror för i år tyder på att utflyttningen ökar betydligt. Inflyttningen till Tammerfors ökade däremot, och den utvecklingen verkar enligt preliminär statistik fortsätta.
Läs också: Momentum för mindre orter lockar invånare – men ändå ökar befolkningen i städerna
Däremot, betonar han, är det inte så att befolkningen i Helsingfors skulle minska. I fjol gjorde invandring och naturlig befolkningsökning att nettot blev 1 300 personer på plus.
Varför flyttar då folk? Jo, de flesta svarar att det är på grund av jobb. I synnerhet singlar i åldern 35–44 år, eller personer med högst ett barn, svarar att de kan tänka sig att flytta helt enkelt för att få omväxling.
Möjligheten att arbeta på distans kan påverka flyttplaner, men 43 procent av de som svarade på intervjuundersökningen uppger att pandemin inte spelat in på uppfattningen om boendeort.

ANDRA LÄSER