Insändare: Finland har samma statliga vishet även som Natomedlem

23.10.2022 15:16
Carola Sandbacka Mounce och Howard Mounce i Wales tycker (HBL 19.10) att Finland i Nato bara blir en liten del i stormaktspelet. Måhända är det sant. Dock har vi också utanför Nato alltid varit en del i samma spelet – bara utan säkerhetsgaranti. Och dock har vi som Natomedlem samma statlig vishet som vi hade som ett neutralt land.
Min farfar dog i fånglägret i Riihimäki efter inbördeskriget, min far stupade i kriget mot Sovjetunionen. För mig, mina barn och barnbarn är det tyngst vägande ändamålet med Natomedlemskapet att Ryssland aldrig mer vågar attackera vårt land. Jämfört med detta synes alla möjliga konsekvenser vara bagateller.
Erkki Lyytikäinen, Esbo

ANDRA LÄSER