Generiska tobaksaskar ger färre rökande unga – Finland föreslås göra askarna neutrala

Länder med generiska tobaksaskar toppar listan över tobakspolitiska vinnare. Neutrala askar ger färre rökande ungdomar, enligt cancerföreningar.

Storbritannien, Frankrike, Irland, Norge, Turkiet, Slovenien, Belgien och Israel är de europeiska länder som börjat med generiska cigarettförpackningar.
20.02.2020 13:23 UPPDATERAD 20.02.2020 13:24
Storbritannien, Frankrike, Irland; de är länderna som bäst klarat av att genomföra tobakspolitiska åtgärder. Gemensamt har de den neutrala, generiska tobaksasken.
Nu vill cancerorganisationer ha cigarettpaket utan varumärke också i Finland. I Norden är Norge föregångare med såväl snusdosor som cigarettaskar utan synliga varumärken.
Mindre bra klarade sig däremot Tyskland, Schweiz och Luxemburg i jämförelsen. Finland placerade sig mitt emellan – på sjätte plats.
Om man med hjälp av lagstiftningen skulle göra alla tobaksförpackningar generiska skulle färre unga börja röka, lyder cancerföreningarnas budkap. I Finland är Eeva Ollila som är överläkare vid cancerföreningarna inne på samma linje.
– Vi borde övergå till generiska askar också i Finland. Avsaknaden av varumärke gör bevisligen att de unga är mindre intresserade av tobaksprodukter.
I våras lämnade en arbetsgrupp för tobaksfrågor in ett förslag på generiska askar till Social- och hälsovårdsministeriet.
Listan om hur länderna lyckats tobakspolitiskt offentliggjordes på konferensen European conference on tobacco and health.

ANDRA LÄSER