Planen: Nyrenoverade Cygnaeusskolan öppnar i augusti 2024

Den svenska folkskolan vid Bangatan öppnades för elever 1910. Nu behöver Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet renoveras för att klara av 110 år till.

Arkitekten Karl Hård af Segerstad (1873–1931) ritade skolhuset vid Bangatan. Hård af Segerstad var då Helsingfors första stadsarkitekt.
27.06.2020 17:57
Staden har här redan sedan tiden för Röddäldens planering för ett folkskolehus reserverat ett mycket lämpligt område i hörnet af Bangatan och Skepparebrinken, den korta bekväma passagen från Annegatan till korspunkten af Fredrike-, Skarpskytte-, Skeppare- och Båtsmansgatorna.
Det blir ett prydligt stenhus i fyra, (mot Bangatan dock delvis i två) våningar.
Kostnaderna för folkskolehuset torde komma att utgöra 375,000 mk; för innevarande år har beviljats ett anslag af 150,000 mk. Afsikten ar att huset blefve färdigt nästa sommar, för att den 1 september 1910 upplåtas för sitt ändamål.