Centern: "Mera mormors- och farmorsattityd är vad Finland behöver"

Centern föreslår en aktualitetsdebatt i riksdagen om de dystra befolkningsprognoserna och hur Finland ska bli mer barnvänligt.

Centerns riksdagsledamöter Petri Honkonen och Eeva Kalli.
Höstens befolkningsprognoser har fått Centern att gripa tag i ett av partiets kärngebit – familjepolitiken – och föra det till plenum.
Partiet föreslår en aktualitetsdebatt i riksdagen om ett familje- och barnvänligt Finland. Första undertecknare för debattöppningen är riksdagsledamot Eeva Kalli (C).
Centern sitter med i regeringen och har för bara några månader sedan varit med och formulerat regeringsprogrammet, där det redan finns en rad saker som gäller familjepolitik. Bland annat reform av familjeledigheter, mindre dagisgrupper och högre minimidagpenningar, barnbidrag för mångbarnsfamiljer och stöd för ensamföräldrar.
Att regeringspartiet kommer med ett utspel om detta motiverar gruppen med att familjer och barn inte är en regerings- eller oppositionsfråga, utan en framtidsfråga som omfattar flera regeringsperioder.
– Det har också kommit nya rapporter om vår befolkningsprognos. Men visst är det för Centern en viktig kärnfråga, tillägger partiledare Katri Kulmuni.
– Vi vill också föreslå att den här periodens framtidsredogörelse ska beröra befolkningspolitiken, säger gruppordförande Antti Kurvinen.
Petri Honkonen (C) och Eeva Kalli tillägger att debatten inte heller bara ska gälla familjeförmåner och andra politiska beslut – det handlar också om flexibelt arbetsliv för familjer, samhällsattityden gentemot barn, ensamma och marginaliserade, och brist på stöd.
– Alla unga familjer är olika. Många lever långt ifrån barnens mor- och farföräldrar och har en brist på stödnätverk. Alla barn borde ha en rätt till att vara hos mormor och morfar – eller åtminstone rätt till ett samhälle med en mormors- eller farmorsattityd, säger Honkonen.

Om unga föräldrar flyttat till annan ort eller till städerna, kan knappast stödnätverket flytta efter – vad är det då ni föreslår i praktiken?

– Det är ett observerat fenomen att man ofta bor på olika orter. Då småbarnsföräldrarna är äldre än tidigare, är också far- och morföräldrarna äldre och kanske i sämre skick. Då behövs konkret hemhjälp som kommunerna har ansvar att ordna. Men det finns också andra sätt, säger Honkonen.
– I städerna finns nätverk av vänner, som kan utgöra stöd också för att dela på barnvård. Det finns familjer som skött andras barn och grundat gruppdagvård. Det finns olika "mormorslösningar" i olika sammanhang.
Antti Kurvinen tillägger att det finns många äldre i städerna, och föreslår att kommuner och städer också erbjuder sådan verksamhet som en del organisationer och företag redan gör då de parar ihop barnfamiljer och äldre.
– Befolkningsförändringen är ett faktum, men något tvångsflyttande av släktingar till städerna behövs inte. Det finns redan olika projekt med reservmormor eller -farfar, och det kan ge ett nytt inspirerande sätt att delta. Till det hör också hur vi bygger och bor: nya hus med både barnfamiljer och seniorer för olika generationer under samma tak, säger Kurvinen.

ANDRA LÄSER