Trött på att alla telefoner kräver olika laddare? – Snart kan det bli historia

Europaparlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att senast i juli 2020 presentera ett nytt lagförslag om att införa gemensamma laddare för all mobil radioutrustning inom EU.

Europaparlamentet vill införa en gemensam standardmodell för laddare.
För att minska elektronikavfallet och för att ge konsumenterna bättre möjligheter till att göra mer hållbara val, vill EU-parlamentet att EU i framtiden ska ha en gemensam standardmodell för laddare.
Europaparlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att senast i juli presentera ett nytt lagförslag om att införa gemensamma laddare för all mobil radioutrustning.
Ändringen skulle leda till att konsumenterna inte längre tvingas köpa en ny laddare varje gång man köper en ny enhet. Ofta kan laddaren vara fullt funktionsduglig även om telefonen inte längre är det.
Enligt beräkningar skapar varje person i världen i genomsnitt mer än 6 kilogram elektronikavfall per år. I Europa är den enskilda individens siffra ändå märkbart högre. Totalt genererades 12,3 miljoner ton elektronikavfall i Europa under 2016. Uträknat per medborgare motsvarar det i genomsnitt 16,6 kilogram per person.

Måste alla nya telefoner ha med sig en laddare?

Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri (S&D) välkomnar varmt förslaget.
– Utöver att en gemensam laddare förenklar vardagen för medborgarna, hjälper den till att minska elektronikavfallet, och det tackar miljön för, säger Kumpula-Natri i ett pressmeddelande.
Kumpula-Natri anser att en gemensam standard för laddare också skulle bidra till ökat miljötänk framöver.
– När vi väl fått en gemensam standardmodell för laddare kan vi fundera på om vi kunde minska på svinnet ytterligare genom att slopa principen om att varje ny smarttelefon kommer med en ny laddare, säger Kumpula-Natri.
ANDRA LÄSER