Rederiarkiv in på Unescos lista

Gustaf Eriksons rederiarkiv har tagit sig in i Unescos världminnesregister. ”Ett fantastiskt erkännande”, säger Ålands kulturminister Annika Hambrudd.

Segelfartygsredare Gustaf Erikson och ett brev som finns i hans rederiarkiv. 
Anna Björkqvistanna.bjorkqvist@hbl.fi
23.05.2023 20:16 UPPDATERAD 24.05.2023 12:51
Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv sällar sig nu till samma skara ovärderliga kulturarv som Englands Magna Charta, den franska förklaringen av de mänskliga rättigheterna, Gutenbergs bibel och Isaac Newtons manuskript. 
”Upptagningen till UNESCO:s världsminnesregister innebär ett fantastiskt erkännande av Gustaf Eriksons arkivs världsomfattande värde och betydelse. Ålands kulturella arv som sjöfartsnation stärks med detta ytterligare och jag är idag oerhört glad och stolt”, säger Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister vid Ålands landskapsregering i ett pressmeddelande.
Det över hundra år gamla rederiarkivet anses ha internationell relevans och platsade därför på listan över världsunika arv. 
Gustaf Erikson köpte bland annat Pommern – här för fulla segel.

Unikt arkiv

Gustaf Erikson var på sin tid Ålands och Finlands största enskilda segelfartygsredare och köpte bland annat det historiska segelfartyget Pommern som finns i Mariehamn. 
Eriksons arkiv redogör för verksamheten i rederiaktiebolaget som på sin tid dominerade den internationella fraktsegelsjöfarten.
Brev från kaptenen på Archibald Russell med Gustaf Eriksons egna anteckningar.
Det omfattande arkivet har varit en utmärkt tillgång för forskning inom affärs- och sjöfartshistoria eftersom det består av noggrant arkiverad information om fartygen. Det innehåller information om ekonomiskt material relaterat till deras anskaffning och utrustning, loggböcker och otroligt omfattande korrespondens med kaptener, försäkringsbolag, varv och många andra operatörer.
Arkivet utgör också en unik källa för klimatforskningen eftersom det innehåller loggböcker med väderinformation från de södra oceanerna, ett område i världen där inga andra fartyg trafikerade under mellankrigstiden.

Svensk tryckfrihet världsminne

Också i vårt västra grannland får man fira att dokument numera klassas som världsminne. Det är den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 som har tagit sig in på Unescos lista
Sverige var först i världen med att skapa en förordning som innebar att man fick rätten att uttrycka sig fritt och att ta del av allmänna handlingar. Vid det här skedet hörde Finland till Sverige. Österbottningen Anders Chydenius var en av de drivande krafterna bakom förordningen.
Det unika källmaterialet bevaras på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm.
Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766.

ANDRA LÄSER