Fästingarna kan vara aktiva långt in på hösten – så här många observationer har registrerats från Vasa till Borgå

Fästingarna är fortfarande mycket aktiva i södra Finland och kan vara det långt in på hösten. Hittills har 68 000 observationer registrerats på olika håll i landet i år. 

Fästingarna kan vara aktiva långt in på hösten, förutspår forskarna i ett pressmeddelande från Åbo universitet.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
20.08.2022 12:48
En titt på fästingkartan Punkkilive visar att flest fästingobservationer i år har registrerats i huvudstadsregionen med omnejd, drygt 13 000, med Åboregionen som god tvåa med ungefär 9 500. 
På Åland är antalet registrerade observationer 690. Ju högre upp i landet man kommer desto färre är observationerna, men också i Uleåborg och Kemi förekommer rikligt med observationer.

Så här många fästingobservationer har rapporterats i Svenskfinland

Vasaregionen: 1 513
Åboregionen: 5 315
Åbolands skärgård: 583
Åland: 690
Raseborg-Hangö: 1 054
Helsingforsregionen: 7 752
Borgåregionen: 2 440
Gäller läget den 19 augusti 2022. På karttjänsten Punkkilive kan man kolla antalet observationer ända ned på kommun- och ortnivå.
Källa: Karttjänsten Punkkilive
Bara under den senaste veckan har över 2 000 observationer rapporterats till fästingräknaren Punkkilive. Då förmodligen bara en bråkdel av fästingobservationerna rapporteras kan det kanske ge en fingervisning om förekomsten, och än så länge lovas ingen lättnad.
Värt att notera är ändå att antalet observationer beror på såväl hur många som observerar och i vilken mån de rapporterar sina observationer.
I Uleåborgstrakten har man främst påträffat taigafästingen, som är aktiv något tidigare på året. Så här långt in på sommaren påträffas bara enstaka taigafästingar längre.
Enligt forskarna är det ingen större skillnad på smittspridningen mellan taigafästing och vanlig fästing, men taigafästingen är något aggressivare och biter lättare fast. Å andra sidan är de större då de biter och på det viset lättare att upptäcka.
"På basis av förekomsten kan man själv rätt bra avgöra om det är taigafästing eller vanlig fästing man har runt knutarna. Om de påträffas betydligt mer under maj-juni och inte just alls från juli framåt är det förmodligen frågan om ett taigafästingområde, och då kan man lugnt gå i bär- och svampskogen utan att besväras av fästingar", säger forskardoktor Jani Sormunen i ett pressmeddelande.
Ungefär hälften av de vuxna taigafästingarna bär på borreliabakterien. Av den vanliga fästingens nymfer, som vanligen är de som biter sig fast, bär ungefär 20 procent på smittan.
Punkkilive är en webbplats och app där man kan anmäla fästingobservationer och var de gjorts. Bakom fästingkartan står Åbo universitet och läkemedelsbolaget Pfizer, som på det viset vill samla in data om fästingarnas utbredning i Finland.

ANDRA LÄSER