Presidenten: Vi kan inte stänga gränserna utan att stänga in oss själva

Myndigheterna och medmänniskorna i Åbo gjorde allt som stod i deras makt, säger president Sauli Niinistö. Han säger att terrordådet rubbat finländarnas trygghetskänsla.

22.08.2017 10:33 UPPDATERAD 22.08.2017 17:28
Niinistö som talade under ambassadörsdagarna i Helsingfors tog upp de juridiska frågor som diskuterats efter dådet.
– Jag tror att en tillräcklig majoritet i riksdagen är redo att utöka myndigheternas bristfälliga befogenheter och också att noga utreda om resurserna för att garantera säkerheten är tillräckliga, sade Niinistö.
Niinistö sade att invandringen väcker väldigt starka åsikter både för och emot. Vissa vill stänga gränserna medan andra motsätter sig avvisningarna av flyktingar som nekats asyl.
– Men många ser inte på frågan så entydigt. De många har rätt i den här frågan.

"Att ringakta rättsväsendets beslut skakar samhällsordningen"

Niinistö betonade att vi följer inte bara våra egna lagar utan också de internationella avtal som vi bundit oss vid.
– Det är alltså på sin plats att uttrycka det tydligt: Vi inte kan stänga våra gränser utan att stänga in oss själva.
Han påminde om att det också finns de som söker om asyl utan giltig orsak och att det är därför vi har rätten att skicka dem tillbaka.
– Vårt rättsväsende är bland de främsta i världen, även i asylfrågor. Att ringakta eller direkt motsätta sig rättsväsendets beslut skakar hela samhällsordningen.
Men hur vi än gör kommer invandringen inte att upphöra. Därmed står vi inför en svår debatt.
– Hur kan vi upprätthålla vårt humana samfund utan att samtidigt äventyra det? Den här diskussionen måste föras grundligt.

Svår situation globalt

Niinistö bedömer att Finland sett till storleken har en stark ställning internationellt och att säkerhetssituationen är stabil. Den globala situationen just nu är däremot allt annat än bra.
Här syftade presidenten på bland annat situationen i Ukraina som utvecklats till en fryst konflikt. I Syrien fortsätter det mänskliga lidandet utan att västvärlden tycks kunna göra något åt saken.
Turkiet oroar också och spänningarna på Koreahalvön har i allt högre grad blivit ett globalt, inte ett regionalt, problem.
Nu skulle det finnas ett stort behov av stabilitet, ansvarsfult ledarskap och gemensamma spelregler.
– Men tyvärr är utbudet väldigt magert, sade Niinistö.
En av få ljusglimtar är att EU igen nått stabilitet. Ekonomin växer och EU-medborgarnas förtroende för unionen har ökat.

ANDRA LÄSER