HS: Brådska kan leda till fel asylbeslut

Flera överinspektörer vid Migrationsverket har av någon anledning fått den uppfattningen att de förväntas fatta negativa asylbeslut, säger Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio och direktören för asylenenheten Esko Repo till Helsingin Sanomat.

Enligt Jaana Vuorio har ledningen inte fört fram dylika budskap.
Migrationsverkets skärpta resultatmål, det vill säga antalet beslut som krävs, kan äventyra asylsökandes rättsskydd, säger andra tjänstemän vid Migrationsverket.
– Vi har så hårda resultatmål att det nästan är omöjligt att nå dem. Många blir utmattade. Kvaliteten på intervjuerna blir lidande och då äventyras även asylsökandenas rättsskyd, säger en tjänsteman enligt Helsingin Sanomat.
Det här kan leda till att en asylsökande får asyl på felaktiga grunder eller att någon annan som är i behov av asyl inte beviljas det.

ANDRA LÄSER