Carunas nya vd börjar med att polera ryktet efter kalabaliken kring de chockhöjda elöverföringspriserna

Taggad. Under Tomi Yli-Kyynys tid har Vapo genomgått stora förändringar. Nu är Yli-Kyyny inställd på att utveckla nätbolaget Caruna, inte bara på att förbättra bolagets skamfilade rykte. Bild: Leif Weckström

Digitaliseringen och att jobba effektivare än konkurrenterna. Det tycker energibolaget Vapos avgående vd Tomi Yli-Kyyny att är hans bolags starkaste sidor och samma utmaningar ser han i sitt nya jobb som vd för elnätsbolaget Caruna.

Det som ursprungligen grundades som ett bolag för att skaffa bränsle till olika statliga verk och som senare blev känt som ett torvbolag, Vapo, är ett företag som förändrats mycket under Tomi Yli-Kyynys sex år som vd.

Fortfarande står försäljningen av förbränningstorv för drygt hälften av kassaflödet, men snart kommer nya produkter med torven som råvara att bli en viktigare inkomstkälla.

Torv ser Yli-Kyyny fortfarande som ett bra bränsle, men ett bränsle som inte längre är ett förstahandsval på kraftverken. Det är en prisfråga och en miljöfråga, men också den snabbt ökande andelen förnybar energi har försämrat torvens ställning.

– Det finns ingen återvändo till gamla tider, säger han.

Den politiska styrningen med bland annat skatt på torv är också ett skäl till att torven som bränsle tappat terräng. Yli-Kyyny efterlyser en långsiktig energipolitik där man vet vad man har att hålla sig till då ett kraftverk byggs.

Kampanjen Torvinfo försökte under vintern förbättra både torvens rykte och bränslets ställning, men det hela slutade i en het debatt om vilka torvens egenskaper egentligen är och om kampanjens information var falsk. Den kampanjen kommenterar Vapos vd bara med att debatten kanske spårade ur, speciellt i huvudstadsregionen.

Bättre än sitt rykte

Men nu är det alltså dags att inleda en ny karriär.

– Jag har sanerat, sålt affärsverksamheter och startat upp nya. Nu börjar min verktygslåda vara tom så det är bättre att någon annan tar över, säger Yli-Kyyny.

Själv byter han vd-post efter valborg. Utan semester eller längre andningspaus flyttar han direkt från Vapo till nätbolaget Caruna som för ett par år sedan fick mycket negativ publicitet för att storhöja sina elöverföringsavgifter.

Yli-Kyyny ser många likheter mellan de två bolagen. Utmaningarna är i mångt och mycket desamma, att klara digitalisering och automatisering och att se till att utgå från kundens behov.

– Carunas situation är intressant. Bolagets rykte har fått sig en stor törn, men företaget är trots allt bättre än sitt rykte, säger han.

Fokus i den offentliga diskussionen har enligt honom legat på fel saker. I stället för att visa på att Caruna är bäst i klassen på elöverföring i Finland och har investerat hundratals miljoner i att trygga överföringen har man bara talat om prishöjningarna.

– Nu gäller det att vinna tillbaka kundernas förtroende. Också ett bolag som har ett naturligt monopol ska kunna ta hänsyn till sina kunders önskemål, säger Tomi Yli-Kyyny.

Vapo grönare än förr

Även på Vapo fick Yli-Kyyny inleda sitt arbete med att polera företagets rykte. Då var det miljöfrågor och framför allt vattenfrågor i samband med torvtäkt som oroade folk. I dag säger Yli-Kyyny sig vara stolt över de investeringar som då gjordes i att förbättra vattenkvaliteten. Vapo har enligt honom tagit många steg i en grönare riktning.

Numera har företaget en affärsverksamhet under namnet Clean Waters, rena vatten, som koncentrerar sig bland annat på rening av vattendrag och på att återställa våtmarker.

Men det finns fler och mer inkomstbringande nya affärsverksamheter som har det gemensamt att de använder torven som råvara eller använder sig av kunnande som Vapo utvecklat i sin egen verksamhet.

Bolaget har till exempel fjärrvärmeverk och ännu fler rena värmeverk. Övervakningen av alla kraftverk sker digitalt och centralt vid kontoret i Dickursby, på kraftverken finns inte längre någon personal vid normal drift. I Dickursby övervakar Vapo också andra kraftverk än sina egna och tar sig gärna an ännu fler.

– Vi har välutbildat folk som kan det här med drift och övervakning av kraftverk. Gör vi det behöver kraftbolagen personal bara för underhållet.

Inte bygga fabriker

Men det här är bara en del av företagets nya affärsverksamhet. Det Tomi Yli-Kyyny tror starkt på och som han hoppas att hans efterträdare utvecklar är något som kallas för tekniskt eller aktivt kol, ett ämne som kan användas till exempel till olika former av vattenrening. Efterfrågan ute i världen överstiger utbudet flera gånger om.

Med mellan fem och tio fabriker kunde produktionen av aktivt kol i framtiden bli en affärsverksamhet som blir större än själva torvproduktionen, menar avgående vd. Han tror också på produkter som torvbaserad isoleringsull. Med den som isoleringsmaterial undviker man mögelproblem i byggnaderna. Men för isoleringens del återstår ännu frågor kring brandsäkerheten att lösa.

Däremot kan torvbaserade produkter redan användas i akustiska skivor eller som växtunderlag vid professionell odling.

– Jag både sanerade och skapade nytt under mina Vapo-år, nu blir det någon annans tur att bygga fabriker, för det har jag aldrig gjort och det ingår inte i min kompetens.

Färre dagar på resa

Därför tycker Tomi Yli-Kyyny att det är roligt att få pröva på något nytt. Eller som han själv uttrycker det:

– Vill någon ha en person i min ålder på en viktig post så är det lätt att tacka ja.

En medverkande orsak till bytet av jobb är också att han nu kan få ner antalet resedagar rejält. I sitt vd-kontrakt med Vapo har han en klausul om att vd ska bo i Jyväskylä där huvudkontoret finns. Men mycket av verksamheten är koncentrerad till Dickursby och även om tåg är ett bekvämt färdmedel så tär mycket resande på i längden.

Caruna har sitt huvudkontor i Esbo.

Tomi Yli-Kyyny flyttar från ett vd-uppdrag till ett annat utan att ta ledigt mellan jobben. På kontoret i Dickursby är det svårt att se några tecken på att han är på väg att lämna bolaget och ordet vi använder han flitigt om allt som händer på Vapo.

Men lika engagerat talar han om möjligheterna på Caruna, om att förbättra bolagets rykte och om att kanske kunna utveckla ny affärsverksamhet även där. En vecka tänker han ändå unna sig att ha semester under sommaren.

Mycket energi

• Tomi Yli-Kyyny har jobbat som vd på Vapo 2011–2017 och tar från den första maj över jobbet som vd på Caruna.

• Tidigare i sin karriär har Yli-Kyyny bland annat varit vd på Pohjola försäkring och jobbat med energifrågor på Konkurrensverket.

• Yli-Kyyny är född 1962.

• Vapo omsatte under räkenskapsperioden 1.5.2015–30.4.2016 närmare 460 miljoner euro. Till följd av försäljningar och saneringar har omsättningen sjunkit de senaste åren.

• Caruna omsatte i fjol 384 miljoner euro. Investeringarna i nya nät uppgick till över 200 miljoner.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03