Caruna höjer priserna på elöverföringen

Arkivbild. Bild: Lehtikuva/Emmi Tulokas

Elöverföringsbolaget Caruna höjer sina priser med i genomsnitt 6,5 procent från och med juli.

För en familj som bor i ett höghus och konsumerar i genomsnitt 2 000 kilowattimmar per år innebär prishöjningen ett 18 euros påslag till elräkningen. Den som förbrukar omkring 5 000 kilowattimmar per år får punga ut med 42 euro extra på sin elkonsumtion. En ägare till en eluppvärmd villa, med en elkonsumtion på 18 000 kilowattimmar per år, får räkna med att betala 90 euro mer på dyrare elöverföring.

Orsaken till Carunas prishöjningar är en omfattande uppgradering av elnätverket som ska betjäna kunderna också i samband med stormigt väder. Enligt Caruna kräver den nya elmarknadslagen att bolaget gör dyra investeringar som flyttar en stor del av det existerande elkabelnätverket under jorden. Kostnaderna för dessa investeringar blir höga i synnerhet i glest bebyggda områden där avstånden är långa.

Carunas elnätverk omfattar 85 000 kilometer elkablar, varav hälften går genom skogsområden.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03