Carina försökte beställa FPA-taxi i timtal utan resultat – "Det här är skattepengar som används på fel sätt"

Carina Stenvall på Drumsö berättar att det blivit stört omöjligt att få tag på en FPA-taxi efter årsskiftet. Bild: Niklas Tallqvist

Sedan årsskiftet gäller nya rutiner för dem som ska beställa FPA-taxi. För kunder har det varit frustrerande, dels eftersom det nu finns två taxinummer i stället för ett, dels eftersom det varit stört omöjligt att lyckas beställa en taxi.

Carina Stenvall är besviken. På grund av sin sjukdom har hon behövt fysioterapi i ett och ett halvt år. Den får hon ersatt av Folkpensionsanstalten, FPA, men det är inte problemfritt. Det finns...