Cannabisanvändning allt vanligare bland unga vuxna

Cannabisanvändning har blivit allt vanligare under 2010-talet, speciellt bland unga vuxna. Bild: Pixabay

Under 2010-talet har det blivit allt vanligare att pröva och använda cannabis i Finland. Trenden är störst bland personer mellan 25 och 34 år. Nästan hälften av dem har någon gång prövat cannabis.

Nätverket för förebyggande rusmedelarbete meddelar att användning av cannabis har ökat i Finland under de senaste åren, skriver nyhetsbyrån STT. Debatten kring cannabis präglas fortfarande av myter och Janne Paananen, verksamhetsledare för Youth against drugs, säger att ämnet borde diskuteras mer.

– Det gäller att spräcka myterna om cannabis och diskutera vilken effekt cannabis har och varför drogen används. Skrämseltaktik är inte ett bra sätt att närma sig ämnet, säger Paananen.

Inom de yngre åldersgrupperna har tendensen till att pröva cannabis inte ökat. Mindre än en tiondel av barn i grundskoleåldern har testat drogen och bland gymnasieelever är andelen knappa 15 procent.

Effekten på körförmågan bör diskuteras

Cannabis påverkar körförmågan hos användaren. Effekten varar i några timmar, beroende på hur stor mängd cannabis man intagit.

– Användarens rektions- och koncentrationsförmåga försämras och uppfattningen av avstånd och hastighet förvrängs av cannabis. Det är inte säkert att föraren själv märker effekterna av ämnet, säger Laura Loikkanen, planerare på Trafikskyddet.

Antalet drogpåverkade rattfyllerister har ökat under 2010-talet.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning