Cannabis eller cannabinoider löser inte problemen för vare sig individen eller samhället

Om substansen fungerar mot sömnsvårigheter och ångest är den psykoaktiv.

Med bestörtning läser jag Jeanette Öhmans förträffliga artikel "USA går mot en liberalare drogpolitik" (HBL 1.8).

Hon berättar om trenden i USA där allt flera stater legaliserar bruket av cannabis. Det gäller då speciellt cannabinoiden CBD som Jade Maxe Assad, citerad i artikeln, inte anser vara psykoaktiv och därför inte rusframkallande.

Assads tanke är felaktig. Om substansen fungerar mot sömnsvårigheter och ångest är den psykoaktiv.

Sömnproblem och ångest är psykiska symtom på att livet är ur balans. Som bestående och kroniska problem leder de till sjukdom, funktionsnedsättning och, i värsta fall, död.

En livsstil, livsrytm, dygnsrytm, ett krav eller en förväntning, ett behov eller ett begär kan korrigeras. En livshållning, ett mål eller syfte kunde ändras. Många flera möjligheter till symtomfrihet föreligger genom aktiva kognitiva och resultatriktade åtgärder eller terapier och vilja att se sanningsenligt på sig själv och sitt liv.

Förutsättningen är insikt om att en livsförändring behövs, och vilja och förmåga att genomföra förändringen.

Passiva metoder som mediciner, droger och alkohol dämpar symtom men leder inte till att dessa botas eller till att orsakerna till dem försvinner.

Från USA lanseras tanken på att legalisera cannabis eller cannabinoider som en kostnadseffektiv metod att bli av med symtom på sömnstörningar och ångest som stör arbete och produktivitet. Legaliseringen förväntas även leda till mindre sociala problem, brottslighet och radikalt minska behovet av fängelseplatser och behov av polisinsatser. Legaliseringen väntas omstrukturera jordbruket, skapa nya industriformer, öka handeln, generera stora ekonomiska vinster och större skatteinkomster. Cannabis, cannabinoider och hampaprodukter är redan nu miljardbusiness.

Tanken är absurd. Cannabis eller cannabinoider löser inte problemen för vare sig individen eller samhället. Inte heller i rättväsende, ordningsmakt, jordbruk, handel eller ekonomi. Problem blir inte bättre av att förnekas. Människan behöver gränser för sin verksamhet, annars blir den destruktiv.

Det tycks inte finnas någon gräns på människans förmåga att ljuga för sig själv av pur girighet. Hoppas att våra beslutsfattare och medborgare inte kopierar USA-trendiga sjuka tankar och fattar beslut som leder till att hela befolkningens ångest och sömnsvårigheter bara tilltar.

Lars Ådahl, pensionerad allmänläkare, Sibbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning