Cancersjuka ombads flytta till billigare bostad, fick socialarbetare att ta upp striden: "Det här är värre än Kafka"

En lucka, inte fler. Det är vad som behövs för kroniskt sjuka. De kan inte bollas mellan FPA och kommunens socialbyrå, säger Maria Slangus, socialarbetare som dagligen arbetar med följderna av patientavgifterna. Bild: Niklas Meltio

Flera hundra tusen patientavgifter går årligen till utmätning i Finland. Ett nytt lagförslag utlovar bot och bättring, men för låginkomsttagare är stora problem kvar: Självrisken är hög, kännedomen om rabatter är liten.

Antalet obetalda sjukhusräkningar som går till utmätning växte med över 70 000 stycken mellan 2015 och 2016. Det var samma år som avgiftstaket höjdes med 30 procent.Några av de där räkningarna kan ha...