Cancersjuka barn rör på sig för lite – videospel kan öka motivationen

Bild: EPA/MOHAMMED SABER

Cancerdrabbade barn motionerar ungefär lika mycket, eller snarare lika lite, som friska barn. Enligt en doktorsavhandling vid Åbo universitet kan aktiverande videospel vara en lösning på att öka den fysiska aktiviteten.

Barn som har insjuknat i cancer rör ofta på sig för lite under behandlingen. Det leder i vart fjärde fall till motoriska problem såsom svårigheter med balans, bollkastning och rörelser som kräver fingerfärdighet.

– Mängden motion inverkar inte på om barnen insjuknar i cancer eller inte, men en god kondition har stor betydelse för vården och rehabiliteringen. Det är särskilt viktigt att redan från början ha en bra kondition för att bättre klara av vården, säger doktoranden Lotta Hamari i ett pressmeddelande.

De aktiverande videospelen visade sig ändå inte i sig öka barnens fysiska aktivitet i Hamaris studie. Hon drar ändå slutsatsen att rätt sorts spel under rätt tid av behandlingen kan aktivera barnen och öka intresset för att motionera.

– Barnen var ivriga att spela spel och att använda aktivitetsmätare. Ju positivare tankar barnen hade om sig själva, desto troligare var det att de var aktiva på fritiden. Det märktes särskilt i 15-årsåldern och uppåt, som annars är en tid då ungdomar rör på sig alltför lite, säger Hamari.

Hennes doktorsavhandling i vårdvetenskap granskas på fredag den 6 april vid Åbo universitet.

I Finland insjuknar cirka 200 ungdomar under 20 år i cancer varje år, men fler än var åttonde är fortfarande vid liv fem år efter diagnosen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning