Cancerformer orsakade av HPV-viruset ökar – även pojkar kan snart få vaccin

Bild: Leif Weckström

Nästa år införs HPV-vaccin för pojkar i Norges vaccinationsprogram. Att vaccinera pojkar skulle vara kostnadseffektivt även i Finland och utreds just nu, säger överläkare Tuija Leino vid THL.

Överläkare Tuija Leino vid Institutet för hälsa och välfärd säger att en mindre arbetsgrupp utrett saken i höstas.

– Vi har kommit fram till att vaccinera även pojkar mot HPV-viruset vore kostnadseffektivt, och utreder saken närmare med experter under sommaren.

Den stora planeringsgruppen består av bland annat cancerexperter och urologer. Den 28 augusti ska utredningen vara klar och då ska man i praktiken veta hur det blir. I Norge har man redan tagit beslutet att också pojkar ska vaccineras mot viruset. Svenska Folkhälsomyndigheten gick i veckan ut med rekommendationen att även de bör gå samma väg.

– Orsaken till att också pojkar borde vaccineras är att cancer i halsen och svalget ökar kraftigt i västerländska länder – särskilt i USA men även i Finland. I nuläget är det vanligare med cancerformer orsakade av papillomvirus hos pojkar än exempelvis livmoderhalscancer hos kvinnor.

Humant papillomvirus är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Det finns över 200 olika typer av HPV. Över 90 procent av infektionerna läker ut av sig själva.

Vaccinet skyddar mot två av de vanligaste papillomvirusen som kan orsaka livmoderhalscancer, men även cancer slemhinnor såsom mun, hals, vagina, penis och ändtarmsöppning.

Livmoderhalscancer är den vanligaste gynekologiska cancerformen i världen. Ju yngre man är när man får vaccinet desto bättre är verkningen.

Sedan 2013 ingår vaccinering av 11-12 åriga flickor i Finlands nationella vaccinationsprogram.

Källa: THL.fi

I Finland hittas årligen cirka 3 000 förstadier av livmoderhalscancer, varav största delen avlägsnas kirurgiskt. Sedan 2013 vaccineras flickor i 11-12-års åldern kostnadsfritt mot papillomviruset. HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Via oralsex kan viruset sprida sig till halsen och svalget och därmed leda till cancer för män. Det är i USA som cancerformer som orsakas av viruset ökat som snabbast i hela västvärlden, enligt Leino.

– Det är inte helt klart om oralsex har ökat, men oralsex smittar och kan orsaka cancer i halsen om någon av parterna har viruset.

Vaccinet skyddar mot två papillomvirus, som orsakar uppskattningsvis 73 procent av alla fall av livmoderhalscancer i Europa. I undersökningar har man observerat att vaccinet också ger ett partiellt skydd mot några virustyper som inte ingår i vaccinet.

Täckningen i Svenskfinland lägst i Jakobstad

Tanken med att införa vaccinet i vaccinationsprogrammet var att kunna minska på livmoderhalscancern och därmed minska kostnader som PAPA-testen innebär. Vaccintäckningen i Finland är varierande. I Jakobstadsregionen vaccinerar sig endast 31 procent av flickorna mot papillomviruset, enligt statistik av THL.

– Det finns flera orsaker till att folk inte vill ta vaccin. En av de största orsakerna kan vara att det i leastadianska samhällen förekommer större motstånd mot alla vaccin, inte bara HPV-vaccinet, säger överläkare Leino.

På Oxhamns skola i Jakobstad vaccinerade skolhälsovårdare Diana Hagman i fjol 29 av 58 flickor i sexan – det vill säga ungefär hälften.

– Jag önskar ju att flera skulle ta vaccinet. Allt som går att förebygga är ju positivt, säger Hagman.

Hagman ser inte något samband mellan leastadianismen och vaccinmotståndet.

Överläkare Tuija Leino. Bild: Thl

– Något sådant har jag åtminstone inte lagt märke till i min skola. Här finns det både laestadianer som vill ha HPV-vaccinet och icke-leastadianer som inte vill ta det.

– Jag tror mer på att föräldrar inte vill tänka på att deras små flickor kommer ha sex i framtiden, att det känns inaktuellt. Man måste komma ihåg att syftet är att förebygga cancer, och HPV-vaccinet bildar skyddande antikroppar i ett tidigt skede, säger Hagman.

Överläkare Leino tror att religiös övertygelse kan leda till att man inte vill vaccinera till sina barn för att man tror att det kan uppmuntra till tidig sexdebut. Hon nämner att på vissa ställen, såsom i Tuusula, har det förekommit att skolhälsovårdare själva är emot vaccinet och därför har avrått flickor från att ta vaccinet.

Information är viktigt

Hagman brukar skicka ut medgivandeblanketter, hem till familjerna, med bifogad information om HPV-vaccinet. Den blanketten ska fyllas i av föräldrarna och barnen gemensamt, och ges sedan till Hagman innan vaccinering. Beslutet måste hon som skolhälsovårdare acceptera.

– Jag vet inte hur gemensamt beslutet sist och slutligen är.

Okunskap är en stor orsak till att folk inte vill ta HPV-vaccinet, menar överläkare Leino. Mycket av motståndet beror enligt henne på att man inte lärt ut vad det är och innebär.

I Jakobstad delar Hagman ut broschyrer, men ger också personligen information till eleverna samt hänvisar till THL:s hemsida Flickornas grej, där man kan hitta information om vaccinet.

– Det viktigaste vi som skolhälsovårdare kan göra är att sprida information både hem och till barnen. Jag vet inte vad mer jag som skolhälsovårdare kan göra för att få siffrorna att öka, säger Hagman. Hon understryker att de också ger möjligheten att ta vaccinet senare för de flickor som vill.

– Vaccinet finns till för människors bästa och det finns vetenskaplig forskning bakom besluten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning