Cancer i äggstockarna blir lättare att upptäcka

Framöver blir det lättare att upptäcka cancer i äggstockarna genom ett blodprov. Arkivbild. Bild: KSF Media arkiv / Kristoffer Åberg

Det kan bli lättare att upptäcka cancer i äggstockarna i ett tidigt skede. När forskare vid Åbo universitet lägger nanopartiklar i cancermarkören ger den pålitligare utslag.

Utsikterna för att i god tid upptäcka och avlägsna cancer i äggstockarna förbättras. Den markör som används för att upptäcka cancern har hittills inte varit pålitlig förrän tumören spridit sig långt. Nu finns en pålitligare testmetod för att upptäcka cancern tidigt i och med att markören från godartade vävnader skiljer sig från elakartade.

– Nu måste vi gå vidare och applicera metoden på cancerpatienter för att se att den verkligen fungerar, säger Kim Pettersson, professor i bioteknik vid Åbo universitet.

Metoden kan också förbättra uppföljningen av patientens tillstånd efter operationen och bättre förutse risken för att cancern kommer tillbaka. Metoden har utvecklats i samarbete mellan Åbo universitet, kvinnokliniken vid Åbo universitetssjukhus och Vrije Universiteit i Amsterdam. Forskarna redogör för resultaten i tidskriften Clinical Chemistry.

Förenklat är det ungefär så här: Cancer i äggstockarna upptäcks med en markör som heter CA-125. I dag kan den genom blodprov ändå närmast tillämpas för att följa upp patienter som redan opererats – efter operationen går värdena ner, men går de upp igen efter det indikerar detta att man inte har fått bort hela tumören.

Problemet med cancer i äggstockarna, säger Kim Pettersson, är att en stor del av fallen upptäcks först när tumören spritt sig långt. Men CA-125 lämpar sig inte för en allmän screening av en hel riskgrupp (i motsats till mammografi vid bröstcancer) eftersom markören kan visa förhöjda värden och antyda cancer i äggstockarna också då patienten lider av endometrios eller bara är gravid.

– För att veta vilka av patienterna som verkligen har cancer borde man operera alla, men det vill man inte göra i onödan. Testet är helt enkelt inte tillräckligt bra för screening, säger Pettersson.

Screening en framtidschans

Men nu kan testet bli tillräckligt bra, för Åboforskarna har utvecklat en ny variant av CA-125 genom att kombinera nanopartiklar och lektiner med de antikroppar som används i gamla CA-125.

– Vi hoppas att det nya testet kan eliminera felkällan för att detektera enbart symtom som är cancerspecifika. Då kan vi upptäcka cancern i ett tidigt stadium när prognosen fortfarande är god och det lönar sig att operera bort eländet, säger Kim Pettersson.

Om metoden, som inte lär vara särskilt dyr, visar sig användbar hoppas forskarna att det kan tillämpas också på andra tumörer än ovarialcancer. Konceptet tar nämligen fasta på tidiga förändringar i molekylerna – sockret i molekylerna reagerar i ett tidigt stadium när cancer utvecklas. Forskarna tänker sig att cancer i äggstockarna framöver ska kunna upptäckas tidigt genom screening av riskgrupper.

– I dag kanske det är önsketänkande, och det behövs omfattande studier framöver, men vi vill också se om samma koncept kan appliceras på andra cancerformer, säger Kim Pettersson.

Ovarialcancer eller cancer i äggstockarna diagnostiseras genom kliniska fynd, provtagning och markörer. Den mest använda markören heter Cancerantigen (CA) 125, och den läggs i ett blodprov.

Blodprov används såväl vid diagnostik i ovarialcancerns tidiga stadier som vid kontroll av hur patienten reagerat på behandling och vid uppföljning av sjukdomen.

CA-125 utgörs av äggviteämne (protein) och socker. Hittills har man mätt proteinhalten i blodet, men CA-125 visar högre halter också vid fall av endometrios eller graviditet. För en säkrare bestämning av cancer kan man med hjälp av nanopartiklar och sockerbindande lektin framöver hitta enbart cancertypiska sockerstrukturer. Det förbättrar blodprovets pålitlighet.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning