Camilla Gunell: Jag delar Widéns oro

Vicelantrådet Camilla Gunell vidkänns inte Gustaf Widéns kritik att hon bytt åsikt om kortrutten.

– Jag delar hans oro för miljön. Därför måste vi vara ytterst noggranna i planeringen så att projektet är optimalt ur miljöhänsyn. Och med dagens teknik kan vi åstadkomma lösningar som är mera skonsamma för miljön än till exempel det nät av vägbankar som på 1980-talet byggdes för att binda ihop Brändö.

Camilla Gunell påminner om att frågan om hur skärgårdstrafiken ska rationaliseras och bli billigare har funnits på agendan varje år hon varit med i politiken.

– Därför privatiserades driften under förra valperioden då jag var lantråd. Nästa skede tas nu då vi omstrukturerar trafiken för att få ner både utgifter och utsläpp. Kostnaden som tas nu kommer att betala sig på kort tid. Vi får bättre och billigare trafik som korrelerar med den planerade kommunreformen.

Camilla Gunell håller med Gustaf Widén om att utbyggnaden är en stor utmaning för Föglö.

– Utgångspunkten är att Föglö ska bevaras som det Föglö vi känner i dag också när trafikmängden ökar. Eftersom man inte kan öka trafiken via Degerby, utan flyttar färjläget till Gripö, bevarar man det kulturhistoriskt värdefulla hamnområdet i byn. Det är också viktigt, tycker jag.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03