Nu måste vi göra mera för att unga ska må bättre!

Det måste finnas konsekvenser för kommuner som bryter mot lagen om elev- och studerandevård. För att lösa problematiken med bristfällig elev- och studerandevård måste finansieringen i kommunerna räcka till.

Psykiskt illamående, vacklande skolgång, coronarestriktioner, mobbning samt brist på skolpsykologer är realiteten för många unga just nu. Unga mår dåligt och det syns på många håll. Läget är akut och kräver omedelbara åtgärder.
Många har uttryckt sin oro över ungas välmående och skolgång. Distansundervisningen har varit tung för många och brist på motivation och ork drabbar flera. Unga står under mycket press med exempelvis studentskrivningar och yrkesstudier som är svåra att sköta på distans. Unga är också mindre nöjda med sina liv än innan coronapandemin.
Det finns stora skillnader i Svenskfinland i tillgången till elevvård. Skolpsykologer och kuratorer har som mest långt över tusen barn och unga att ansvara för. Redan innan coronapandemin fanns det brist på skolpsykologer, speciellt svenskspråkiga, och trots lagen om elev- och studerandevård har kommuner ännu inte lyckats åtgärda bristerna.
Den senaste tiden har fall av grov mobbning och våld bland unga varit på tapeten. Mordet i Forsby är ett exempel på misslyckanden i arbetet att förebygga mobbning och skydda unga i utsatt position.
FSS kräver snabba och kraftiga åtgärder för att hjälpa utsatta unga. Det måste finnas konsekvenser för kommuner som bryter mot lagen om elev- och studerandevård. För att lösa problematiken med bristfällig elev- och studerandevård måste finansieringen i kommunerna räcka till. Det är inte en åsiktsfråga i och med att problemen som unga kämpar med just nu på sikt kommer att kosta samhället mer än att åtgärda och förebygga dem nu.

Alexandra Wegelius,

ordförande, Finlands svenska skolungdomsförbund

ANDRA LÄSER