Svensk Helsingforsskola börjar undervisa på engelska

Redan om ett drygt år kan en av Helsingfors svenskspråkiga skolor börja hålla en femtedel av undervisningen på engelska. Lektionerna ska ges av lärare som talar engelska på modersmålsnivå.

Svenska skolsektorn i Helsingfors hakar på trenden med undervisning på engelska. Hösten 2020 är det meningen att en skola börjar ge en femtedel av undervisningen på engelska.
Om allt går enligt planerna kommer en svenskspråkig skola i Helsingfors från och med hösten 2020 att börja undervisa eleverna på två språk: svenska och engelska. På finskt håll finns redan några kommunala skolor i Helsingfors där undervisningen sker på både finska och engelska, och de här skolorna ska bli fler. Nu kommer också den svenska skolsidan ska haka på trenden och i och med det ges en svenskspråkig skola möjlighet att undervisa på både svenska och engelska, avslöjar svenska utbildningsdirektören Niclas Grönholm för HBL.

Fördel för större skolor

De skolor som känner sig hugade har nu möjlighet att anmäla intresse om att börja ge en del av undervisningen på engelska. Den skolenhet som väljs ut måste vara tillräckligt stor både vad elevantal och lärarkåren beträffar. Till fördel är också om det redan finns lärare i skolan som talar engelska på modersmålsnivå.
– Det kommer att vara lättare att ordna den engelska undervisningen i någon av de lite större skolenheterna. Nu vill vi att de skolor som är intresserade anmäler sig och visar att de har kapacitet för det här, säger Grönholm.
Exakt på vilket sätt den engelska undervisningen startar är inte klart i det här skedet, men Niclas Grönholm säger att det lutar mot att den tvåspråkiga undervisningen införs successivt från och med hösten 2020 i årskurs ett i en utvald skola.
– Det faller sig naturligt att man börjar i ettan och med tiden bygger ut den engelska undervisningen i de högre årskurserna.
Den tvåspråkiga undervisningen kommer med stor sannolikhet att vara eftertraktad bland eleverna och deras föräldrar vilket bäddar för att det kan bli hård tävlan om vilken skola som får möjlighet att ge en del av undervisningen på engelska.
HBL undrar Grönholm om tanken är att ge möjligheten till en skola som har elever från ettan till nian.
– För att planera den engelska undervisningen som ska sträcka sig genom hela grundskolan, är det förstås en fördel om den utvalda skolan har klasserna ett till nio Men våra skolor lyder redan i dag under större enheter så i det här skedet kan man säga att alla svenska grundskolor i staden har möjlighet att anmäla intresse.
Ännu är det oklart om alla elever oavsett hemadress kan ansöka om att börja i skolan med undervisning på både engelska och svenska. I det här skedet lutar det mot att bara de elever hör till den utvalda skolans upptagningsområde, det vill säga bor i närheten av skolan, får ta del av den tvåspråkiga undervisningen.
Inledningsvis är det tänkt att cirka 20 procent av undervisningen ska ske på engelska och skoladministrationen i staden håller därför nu på och kartlägger hur många pedagoger det finns i de svenska skolorna som talar engelska på modersmålsnivå.

Först praktiska ämnen på engelska

Då eleverna börjar skolan och ännu inte kan någon engelska alls, är tanken att till exempel gymnastiken eller slöjdundervisningen, där språket inte är avgörande, ska ske på engelska. Senare i takt med att eleverna börjar tala och skriva engelska ska också läsämnen undervisas på engelska.
Niclas Grönholm säger att det är möjligt att skolan på sikt kan utvecklas till en regelrätt språkskola och börja erbjuda fler lektioner på engelska, upp till 50 procent av undervisningen. I så fall skulle man kunna söka till skolan från hela stadens upptagningsområde och då skulle det bli aktuellt med lämplighetstest eller antagningsprov.

Hur ser du på den avundsjukediskussion som kommer att uppstå då bara vissa elever får möjlighet att ta del av den svensk-engelska undervisningen?

– Det är möjligt att vi kommer att få se en sådan diskussion. Alltid när man driver igenom något nytt brukar det väcka åsikter både på gott och ont. Ibland kan det också vara en fördel att skolor som vill vara innovativa och kreativa och erbjuda något speciellt, ges en möjlighet att göra det, säger Grönholm.
ANDRA LÄSER