Pär Stenbäck: Vem var imperiets baneman?

Michail Gorbatjov 1991.
04.09.2022 21:22 UPPDATERAD 04.09.2022 21:34
Minnesskrifterna och kommentarerna med anledning av Michail Gorbatjovs bortgång var mångskiftande och något motsägelsefulla. Men kontentan är ändå att han var en person som förändrade världshistorien genom att lotsa sitt land, Sovjetunionen, ut ur den återvändsgränd i vilket det kalla kriget hade förpassat det, och detta utan krig eller stor blodsspillan.
Men arvet efter honom leder också till den återvändsgränd dagens Ryssland sannolikt befinner sig i. Även om Gorbatjovs positiva roll överskuggar hans åsikter om det ryska imperiets nödvändighet, är det skäl att lyfta fram hans agerande 1991, det år han utmanövrerades som Sovjets sista ledare av Boris Jeltsin.
Att Gorbatjov in i det sista kämpade för att bevara Sovjetunionen är historisk sanning. Den bästa redovisningen för det dramatiska händelseförloppet efter den misslyckade kuppen i augusti 1991 och hans avgång på juldagen samma år finns enligt min mening i Harvard-historikern Serhii Plokhys kronologiska studie ”The Last Empire” (Det sista imperiet) från 2014.

ANDRA LÄSER