Sol och vind ger rejäl fastighetsskatt – de här kommunerna tjänar bäst på att ha kraftverk

Kristinestad och Närpes hör till de kommuner som tjänat bra på den vindkraft som byggts i kommunerna. Totalt betalade sol- och vindkraftverken 23 miljoner euro i fastighetsskatt i år, visar siffror från Skatteförvaltningen.

På Eckerö kommer en femtedel av fastighetskatten från vindkraft. HBL träffade Henrik Lindqvist, som var med när de första vindkraftverken sattes upp på Åland, under ett besök vid ett vindkraftsbygge på Eckerö i våras.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
15.11.2022 09:42 UPPDATERAD 15.11.2022 10:06
I år har kommunerna fått in 23 miljoner euro i fastighetsskatt från vind- och solkraftverk. I Simo som är Finlands mesta vindkraftskommun stod kraftverken för två tredjedelar av den totala fastighetsskatten. 
Också i andra kommuner i norra Österbotten var den förnybara energin en betydande källa till fastighetsskatt.
Även Kristinestad, Närpes och åländska Eckerö hör till de kommuner där vindkraften är en särskilt viktig inkomstkälla. I Kristinestad står vinden för 29 procent av fastighetsskatten, i Närpes och på Eckerö ligger andelen runt en femtedel.
Läs också: Vindkraft för 20 miljarder kan göra Åland till energimarknadens nya Qatar
Vind- och solkraftverkens betydelse som källor till fastighetsskatt har enligt Skatteförvaltningen ökat snabbt. Jämfört med 2014 har fastighetsskatten från vind- och solkraftverk ökat nästan tiofalt.
Trots ökningen är vind- och solkraftverkens andel av den totala fastighetsskatten bara en dryg procent. 
I år samlade Skatteförvaltningen totalt in nästan 2,1 miljarder euro i fastighetsskatt. Det är 84 miljoner euro eller drygt 4 procent mer än i fjol. Skatteförvaltningen förklarar tillväxten med att återanskaffningsvärdet på byggnader har höjts. Det i sin tur beror på det höjda byggnadskostnadsindexet.
Nyland är det landskap där en dryg tredjedel av fastighetsskatterna betalades. Näst mest skatt betalades i Birkaland och i Egentliga Finland. Däremot utgör Norra Karelens, Kajanalands, Mellersta Österbottens och Ålands sammanräknade andel av fastighetsskatteintäkterna något under 5 procent.

ANDRA LÄSER