Företagarna i Finland: Många företagare litar inte på pensionssystemet

Företagarna i Finlands senaste undersökning visar att en stor del företagarna inte har råd att betala en tillräckligt stor pensionsavgift.

20.04.2021 14:38 UPPDATERAD 20.04.2021 14:39
Drygt en tredjedel av företagarna litar på pensionssystemet, visar Företagarna i Finlands senaste gallup. Resultaten publicerades på tisdagen.
Enligt undersökningen uppvisar över 40 procent av små och medelstora företag misstro mot systemet. Störst är misstron bland unga företagare och bland småföretagare.
Företagarna i Finland skriver att läget är ungefär detsamma som för ett år sedan. På längre sikt har läget dock förbättrats.
Undersökningen visar att lönenivån varierar mycket bland företagarna. Drygt 30 procent uppger att de tjänar under 2 000 euro i månaden. Omkring 20 procent uppger att de tjänar över 5 000 euro i månaden. Av ensamföretagarna uppger nästan hälften att de tjänar under 2 000 euro i månaden.
Dessutom är skillnaderna mellan manliga och kvinnliga företagare är stora. Av kvinnorna tjänar 40 procent under 2 000 euro i månaden. Motsvarande siffra för männen är 25 procent.
45 procent av de tillfrågade företagarna uppger att de inte har råd med en tillräcklig pensionsavgift.
Undersökningen utfördes av Kantar TNS mellan den 19 och 24 mars. 1 120 små och medelstora företagare svarade på gallupen.

ANDRA LÄSER