ICC utfärdar arresteringsorder mot Putin

Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag utfärdar en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. ICC motiverar sitt beslut med att Ryssland genomför ”olagliga deportationer” av ukrainska barn.

Rysslands president Vladimir Putin.
17.03.2023 17:33 UPPDATERAD 17.03.2023 18:30
Domstolen meddelar i ett uttalande att Putin kan ”vara ansvarig för krigsförbrytelsen olaglig deportation av befolkning (barn) och olaglig överföring av befolkning (barn) från ockuperade områden i Ukraina till Ryssland.”
ICC meddelar också man även utfärdar en arresteringsorder mot den ryska barnombudsmannen Maria Lvova-Belova.
Enligt ICC är brotten daterade från den 24 februari 2022, dagen då Ryssland inledde anfallskriget i Ukraina.
”Det finns rimliga skäl att tro att Putin har individuellt straffrättsligt ansvar för de tidigare nämnda brotten”, heter det.

Välkomnas från Ukraina

Presidenten anklagas för att dels direkt vara ansvarig för att utföra brotten och dels för ”misslyckande att utföra kontroll över civila och militära underordnade som utförde brotten, eller tillät deras utförande”.
Från ukrainskt håll välkomnas beskedet från ICC.
”Det är bara början”, uppger Volodymyr Zelenskyjs stabschef Andrij Jermak på sociala medier.
”Det är ett historiskt beslut för Ukraina och hela systemet för internationella lagar”, konstaterar Ukrainas riksåklagare Andrij Kostin på sociala medier.
Ryssland viftar dock bort betydelsen av arresteringsordern.

”Ingen betydelse för vårt land”

”Beslutet av den Internationella brottmålsdomstolen har ingen betydelse för vårt land, inklusive ur en rättslig synvinkel”, hävdar det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova på sociala medier.
”Möjliga 'tillvägagångssätt' för gripanden som kommer från den internationella domstolen kommer inte att ha någon juridisk giltighet vad oss anbelangar”, tillägger hon utan att nämna Putins namn.
Varken Ryssland eller Ukraina är medlemmar i ICC, men Kiev har accepterat domstolens juridiska befogenhet.

Fakta | ICC

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är en domstol som har sitt säte i Haag i Nederländerna. Den dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.
ICC inledde sin verksamhet 2002 och är ett komplement till Internationella domstolen i Haag (ICJ). ICJ dömer i mellanstatliga tvister och ICC dömer individer som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller varit medskyldiga i folkmord.
Domstolen aktiveras genom att en internationellt utsedd åklagare får en misstänkt person utlämnad från ett land där brottet begåtts, från det land där vederbörande är medborgare eller från ett tredje land om samtycke finns från någon av de två förstnämnda staterna.
När ICC kom till sågs det som en milstolpe i strävan för ett internationellt rättssystem. Men med åren har den allt mer kommit att kritiseras, bland annat för att vara politiserad. Det har också förekommit kritik mot att en övervägande del av dess arbete har riktats mot Afrika.
USA har återkommande motsatt sig domstolens arbete. 2020 riktades amerikanska sanktioner mot ICC-åklagaren Fatou Bensouda när hon sökte utreda möjliga krigsbrott under USA:s krig i Afghanistan.
Källa: TT
Artikeln har uppdateras med mera information. 

ANDRA LÄSER