Livsfarlig framtid för nyfödda enligt studie

Nästan sju gånger så många värmeböljor, tre gånger så många misslyckade skördar och dubbelt så många okontrollerade bränder. Det är vad framtiden har att erbjuda barn som fötts det senaste året jämfört med tidigare generationer, enligt en ny studie.

Afghanistans spädbarn går en särskilt svår framtid till mötes, enligt en studie om klimatförändringarnas konsekvenser. Arkivbild.
Afghanistans nyfödda riskerar upp till 18 gånger så många värmeböljor som sina far-eller morföräldrar. Barn som fötts i Mali det senaste åren kan komma att drabbas av tio gånger så många skördekatastrofer som sina förfäder. Det visar en studie som hjälporganisationen Rädda Barnen gjort tillsammans med klimatforskare vid Vrije-universitetet i Bryssel.

"Livsfarlig framtid"

Globalt sett beräknas nästa generation i snitt drabbas av 2,6 gånger fler torrperioder, 2,8 gånger så många översvämningar och dubbelt så många terrängbränder än de som föddes för 60 år sedan.
Framtidsscenariot utgår från effekterna av den nivå utsläpp av växthusgaser som 196 länder angav som maxtak i Parisavtalets ursprungliga version. Enligt Rädda Barnen skulle detta leda till en global temperaturökning på minst 2,6 grader.
"Barn i låg- och medelinkomstländer och andra missgynnade samhällen drabbas hårdast, men alla barn kommer känna klimatkrisens förödande konsekvenser" säger Inger Ashing, chef på internationella Rädda Barnen, i ett pressmeddelande.
"Utan omedelbara åtgärder kommer vi lämna över en livsfarlig framtid till våra barn", fortsätter Ashing.

Kan undvikas

Om jorden däremot inte får högre temperaturökning än 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer, som enligt Parisavtalet ska eftersträvas, så sjunker riskerna för klimatkatastrofer avsevärt.
Barns utsatthet för värmeböljor och terrängbränder minskar då med 45 respektive 10 procent, jämfört med katastrofscenariot. Risken för torka minskar med 39 procent och översvämning av vattendrag med 38 procent.
Enligt Hanna Markkula-Kivis, Rädda Barnens generalsekreterare i Finland, har alla en moralisk skyldighet att bekämpa klimatförändringen. Därtill är alla stater, enligt henne, skyldiga att upprätthålla alla barns rätt till liv och utveckling.
”Även om barn måste engageras i beslutsfattande och andra processer med anknytning till klimatförändringen, finns det fortfarande inget som tyder på att deras synpunkter verkligen kommer att beaktas”, säger Hanna Markkula-Kivis, Rädda Barnens generalsekreterare i Finland, i ett pressmeddelande.
ANDRA LÄSER