Tusentals fortfarande utan el på Åland

Beredskapen på Åland har inte räckt till för att klara den stora påfrestning som stormen under tisdagsnatten förorsakade.– Stormen är en bra påminnelse om hur otroligt skört vårt moderna samhälle är, säger pastorn Katarina Gäddnäs.

Spår efter stormen på Åland, vid Södersund den 2 januari.
Stormen natten mellan tisdagen och onsdagen, med rekordkraftiga vindbyar på upp till drygt 32 meter i sekunden slog hårt till på Åland, där nästan 8 000 hushåll fortfarande var utan elförsörjning på torsdagseftermiddagen.
Följderna är omfattande – förutom att stora delar av Åland varit utan el, fungerade inte heller telefonnätet på många håll. Radiosändningarna från Ålands Radio låg nere i tre timmar. Elbolagen på Åland klarade inte själva av att hantera situationen och fick kalla på hjälp från Sverige och Finland.
– Det tyder på att det inte lokalt funnits beredskap att hantera en så stor påfrestning som en storm av denna kaliber förorsakat. Det finns dessutom en koppling till torkan i somras som gjort att i synnerhet barrträd väldigt lätt faller över linjerna, säger vice lantrådet Camilla Gunell som ansvarar för energifrågor till SPT.
– Följderna av klimatförändringen är att den ena katastrofen förstärker den andra. Vi bör alla ta klimatförändringen på ytterst stort allvar.
Enligt de uppgifter Gunell har är 45 procent av elen på landsbygden tillbaka på torsdag eftermiddag.
– Det pågår ett intensivt arbete under de ljusa timmarna med att få tillbaka elen.

Markkablar lyfts fram

Gunell tror att frågan om elkablar under marken kommer att aktualiseras efter stormen.
– Insikten om att det är ett problem som kan återkomma gör att vi måste göra en analys över och diskutera hur vi kan förebygga skador på bästa sätt. Men det är dels en kostnadsfråga, dels är terrängen inte alltid lämplig. Det går helt enkelt inte alltid att gräva ner kablar, säger Gunell.
Infrastrukturminister Mika Nordberg säger att läget var allvarligt men uppger att vägarna nu är åtgärdade och färjorna åter går. Han berömmer arbetet mellan olika räddningsmyndigheter.
– Samarbetet mellan myndigheter, polisbevakning, räddningsbevakning och kommunerna har löpt väl. Vi har frivilliga brandkårer som alla jobbat intensivt. Jag vill ge dem en extra eloge. Vid tiotiden på morgonen var vägarna farbara.
Också Nordberg tror att frågan om markkablar kommer att aktualiseras efter stormen.
– Det är säkert möjligt i viss mån men frågan är vem som ska bekosta dem.

Hur kan man förebygga skador med tanke på framtida stormar?

– När vi gör grundläggande förbättringar på befintliga vägar med gång- och cykelvägar kan man göra avståndet sidledes längre så rotvältor inte når ut till körbanan. När det gäller äldre vägar är enda sättet att gallra bort träd, vilket inte är så vackert, säger Nordberg.
Att radiosändningarna på Ålands Radio låg nere i hela tre timmar bedömer Nordberg som mycket allvarligt.
– Vi kommer att ha ett möte med ledningen för bolaget där vi nästa vecka går igenom och uppdaterar arbetsrutiner, kontroll och ledningsfunktioner. Sådant här får inte få hända. Det hände, men jag tycker det finns rimliga åtgärder för att det inte ska kunna upprepas.

"Viktigt med krisberedskap"

Pastorn och författaren Katarina Gäddnäs som bor i Finström är en av dem som var utan både el och fungerande mobilnät.
– Visst känner man sig väldigt ensam och liten när varken mobiltelefonen eller radion fungerar.
Gäddnäs bor i ett gammalt hus med fördelen att ha en vedspis. Ändå blev det inte mer än 13 grader varmt inomhus. När täckplåtarna på hustaket plötsligt skramlade i väg med vinden sprang hon ut i rädsla för att hela taket skulle blåsa i väg.
– Det gick nästan inte att gå, det kändes som att man flög i väg. Det ser ut som om en galen skogsmaskin löpt amok, det är totalt plockepinn överallt. Många skogsägare har förlorat stora summor, säger Gäddnäs.
Många ålänningar har erbjudit sängplats och mat åt andra som drabbats värre av stormen.
– Stormen har både visat hur sårbara vi är i sådana här situationer men också hur mycket kärlek och omtänksamhet det finns. Ute på kobbar är folk vana att åka ut till varandra och kolla att grannarna är okej. Men det är knepigt att vara utan mobil och radio. Det är en bra påminnelse om hur otroligt skört vårt moderna samhälle är och hur viktigt det är att ha en krisberedskap. Det är var och ens skyldighet att tänka på de här frågorna. Det kan vara bra att ha en batteridriven radio, en ficklampa och konserver där hemma.
ANDRA LÄSER