Vet ingenjörer mer om hälsa än läkarna?

Många tror ännu att det är bara värme från trådlös teknik som kan skada hälsan och att vi har ”läget under kontroll”.

01.04.2020 20:45
I två insändare (HBL Debatt 19.3) påstods att strålning från trådlös teknik är ofarlig. Ingenjör Anders Gustafsson skriver att strålning inte har energi att skada dna och att det inte skulle finnas någon förklaringsmodell hur skador uppstår. Enligt ingenjör Henrik Nyqvist är ”läget under kontroll”. Har ingenjörerna medicinsk kompetens att bedöma hälsoläge och dna-skador?
Över 100 vetenskapliga källor i vår 5G space appeal (2018) bevisar att ingenjörerna har fel. Ytterligare 2 000 artiklar visar att åtta grupper sjukdomar, även dna-skador, uppstår hos människor, djur, insekter och växter. I en förklaringsmodell visar professor Martin Pall hur cellmembrans kalciumkanaler är ytterst känsliga för inre nervpulser, men därför också för yttre pulser från elektromagnetiska fält eftersom små jonkanaler i cellväggar inte kan avgöra varifrån elpulser kommer.
En annan förklaringsmodell bygger på ”oxidativ stress” som kan liknas vid ”rostangrepp”. Vår EU 5G appeal (2017) bekräftas av 320 vetenskapsmän och läkare varav 90 professorer. Vet en ingenjör mer om hälsa än alla dessa och de 3 000 forskare och läkare som bekräftat 5G space appeal?
USA:s National Toxicology Program, som kostat 28 miljoner dollar visar att hjärt- och hjärncancer har signifikanta samband med mobilanvändning. Ramazzini-institutet i Italien visar att just samma cancerformer uppstår av långvarig strålning från mobilmaster. Då 5G fogas till 2G, 3G, 4G och wifi flerdubblas den totala långtidsstrålningen eftersom 5G enligt Nokia medför 10 000 gånger mer datatrafik och en miljon 5G-enheter per kvadratkilometer i tätorter. Därtill sänds enbart från Nordamerika 50 000 5G-satelliter varav en del redan finns i rymden. 5G:s smala strålar till och från mobilen får enligt förordning 1045/2018 därtill vara 20 gånger starkare än tidigare strålning.
Många tror ännu att det är bara värme från trådlös teknik som kan skada hälsan och att vi har ”läget under kontroll”. Oberoende forskare vet att svag, men långvarig strålning utan värme kan skada blod, hjärna och immunförsvar. Råttors hjärnor påverkas efter endast två timmars exponering. Albuminet dödar upp till 2 procent av hjärnans nervceller efter en enda exponering.
Två EU-rapporter, Briefing och Djupanalys, varnar för 5G:s skadliga effekter på hälsan av samverkan/interferenser mellan frekvenser från flera källor. Ronald Kostoff i USA påvisar i en forskningsöversikt 15 skadliga effekter av 5G i realistiska situationer. Försöksdjurs blod och immunsystem skadades av 42 GHz strålning vid en sjundedel av gränsvärdet efter bara fem gånger 20 minuter per dag, totalt inte ens två timmar. Vad händer vid sju gånger starkare strålning på 2–10 år med barn som är mycket känsligare för strålning än vuxna?

Rainer Nyberg,

professor emeritus (pedagogik), Vasa

ANDRA LÄSER