Elsparkcykeln får inte ligga och skräpa hur som helst i Helsingfors – böter och p-patrull införs

Elsparkcyklar som lämnas liggande lite var som helst i stadsbilden får blodet att koka hos många invånare. Nu har Helsingfors och operatörerna kommit överens om att fordonen får egna parkeringsplatser.

Ett bildtvång efter att elsparkcykeln parkerats införs i hela Helsingfors.
25.03.2022 11:00 UPPDATERAD 25.03.2022 12:18
Centrum av Helsingfors får 25 ställen där elsparkcyklar får parkeras. Sammanlagt finns p-rutor och ställningar för 400 elsparkcyklar, bland annat kring järnvägsstationen och på Mannerheimvägen.
Dock är det inget måste att parkera fordonet på en p-plats. Fortsättningsvis kan du i princip parkera elsparkcykeln var som helst.
Men efter varje avslutad resa måste du knäppa en bild på hur den är parkerad. Om den parkerats dåligt får du en varning.
Andra gången du parkerat dåligt blir det böter på fem euro. Bildtvånget införs i hela Helsingfors.
Det är inte någon myndighet som delar ut böterna, utan operatörerna själva.
Parkeringarna har placerats ut på ställen där många elsparkcyklar brukar vara i omlopp och där det uppstått problem.
En nyhet är att en parkeringspatrull kommer att börja gå runt i staden. De ska hålla koll på elsparkcyklarna.

Ny operatör in på marknaden

Just nu är inga elsparkcyklar i användning, men säsongen inleds inom kort. I år kommer en ny operatör in på den helsingforsiska marknaden: Bird. Den har verkat i Vanda tidigare.
De övriga operatörerna är Voi, Tier, Lime och Dot.
Alla operatörer har lovat att forsla bort elsparkcyklar som inte använts eller varit ur funktion i 24 timmar från innerstaden. Det ska ske inom 24 timmar.
Några nya hastighetsbegränsningar införs inte för närvarande. Under helgnätter mellan midnatt och klockan fem på morgonen är elsparkcyklarna ur bruk.
Dagtid går de inte snabbare än 20 kilometer i timmen. Det som gäller nattetid på vardagar är en hastighetsbegränsning på 15 kilometer i timmen mellan midnatt och fem på morgonen.
På tisdag nästa vecka kommer politikerna i stadsmiljönämnden att behandla parkeringsfrågan. Om det blir ett ja så inleds försöket snart. Det följs sedan upp under sommaren.

ANDRA LÄSER