Sverigedemokraternas kulturpolitik oroar: ”Ingen annan än SD har gått ut och velat detaljstyra kulturen”

Sverigedemokraternas aktiva men motstridiga kulturpolitik har efter valsegern oroat många kulturarbetare. En del ser hot mot konstens frihet, andra litar på att de demokratiska institutionerna fungerar dämpande. HBL ringde upp tre personer med inblick i det svenska kultur- och mediefältet och bad om deras lägesanalys.

Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson får sannolikt inflytande över svensk kulturpolitik de närmaste fyra åren. Teaterchefen Maria Sid, författaren och styrelseledamoten i PEN international Ola Larsmo och SVT:s mediedirektör Jan Helin kommenterar läget.
Fredrik Sonckfredrik.sonck@hbl.fi
Jonas Forsbackajonas.forsbacka@hbl.fi
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
Malin Slottemalin.slotte@hbl.fi
19.09.2022 05:00 UPPDATERAD 19.09.2022 09:10
I det svenska valet den 11 september 2022 blev Sverigedemokraterna landets näst största parti, samtidigt som högerblocket av allt att döma bildar regering.

ANDRA LÄSER