Insändare: Namnbyte hyllar Helsinges krigsveteraner

27.05.2023 02:00
Huvudstadsregionens gamla medeltida historiska medelpunkt ligger i Helsinge. Kungsvägen från Åbo till Viborg går genom Helsinge kyrkoby, förbi Helsinge kyrka S:t Lars, som är huvudstadsregionens äldsta byggnad. Den 100 km långa ån med sina källor i Hausjärvi, hette Helsingå. Helsingfors grundades 1550, vid Gammelstadsforsen och fick namnet Helsingfors, flera hundra år senare än Helsinge. Helsinge nämns skriftligen redan år 1331. I dag känner vi Helsingå vid namnet Vanda å.
Området hette alltså Helsinge alltsedan medeltiden, Helsinge socken och från 1865 Helsinge kommun ända fram till att det styckade Helsinge blev Vanda köping år 1972 och Vanda stad 1974.
I den stora inkorporeringen 1946, efter krigen, förlorade Helsinge 1/3 av sin areal och 2/3 av sin befolkning till Helsingfors. Dessa ”nya ” helsingforsare var gamla Helsingebor som varit med om vinterkriget 1939–40 och fortsättningskriget 1941–1944. 
Att Vanda krigsveteraner grundades år 1977, över 30 år efter krigsslutet, gjorde att många kanske aldrig hann eller ville ansluta sig till en veteranförening över stadsgränsen med ett främmande namn för gamla Helsingebor.
Från och med 2023 heter Vanda krigsveteraner rf, Helsinge krigsveteraners Traditionsförening rf.
Vi är inte ensamma om att med glädje och stolthet bära namnet Helsinge. Vi är i gott sällskap med
Helsinge skola, Helsinge gymnasium, Helsinge lantmannagille, Helsingebygdens kör, Helsinge skyttegille, Helsingestiftelsen, Helsinge marthaförening, Föreningen Folkhälsan i västra Helsinge och även Helsingedräkten, folkdräkten som är gemensam för både Vanda och Helsingfors. Helsinge är alltså ett vidare begrepp än Vanda, speciellt för alla oss som är djupt förankrade i Helsingejorden.
Alla krigsveteranmedlemmar i föreningen har gått ur tiden och ansvaret över att bära de lokala veterantraditionerna vidare på svenska vilar på traditionsföreningen. Vi är helt övertygade om att de stupade som vilar i Helsingejorden invid Helsinge kyrka St Lars eller i Rödsand samt alla krigsveteraner från Helsinge uppskattar föreningens namnbyte. Förhoppningsvis gör de anhöriga det också.
Att staden Vanda i sin vägskyltning frångår namnet Helsinge för Helsinge kyrka S:t Lars är ett helgerån.
I rondellen från korsningen vid Ängsvägen och Kyrkovägen har Helsinge kyrka fallit bort och ersatts med enbart S:t Lars kyrka. Det är helt oacceptabelt.
Ett betydligt större engagemang än implementeringen av föreningens nya namn krävs för att locka
nya medlemmar till Helsinge krigsveteraners Traditionsförening. En rätt tolkning av krigshistoriska fakta
och krigsveteranernas betydelsefulla gärning för att nya generationer nu får leva i frihet och demokrati bör i dessa osäkra tider vara viktigare än någonsin. Är man beredd att stå ödmjukt vid hjältegravarna och hedra de stupades minne? Finns tacksamheten, förståelsen och viljan hos dagens människor?
Astrid Nurmivaara, ordförande för Helsinge krigsveteraners Traditionsförening rf

ANDRA LÄSER